GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
1897-11-21
De Heraut
Schoone Orgel

Schoone Orgel

Sohoone Orgemuziek laat zich het best vertolken op eenStory & Clark Orgel.Een fijne collectie, tot de laagste prijzen, vindt u bijörplIaiiMDAMRAK 23. — AMSTERDAM. ...

De Heraut
23 woorden
L.G.WEISZ & CO.

L.G.WEISZ & CO.

•9 L G. WEISZ & COommlssionaini 1B Qlecten, Frinsengraelit bU de Prinsenstraat, No. 167, ...

De Heraut
11 woorden
VAN de geneene Gratie.

VAN de geneene Gratie.

DERDE REEKS. XXVI. Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Rom. 7 : 17. Nu het onderzoek naar de beteekenis der gemeene gratie voor den Christus en zijn Middelaarswerk ten ein ...

De Heraut
3464 woorden
„De geheele mereld gaat hem na.”

„De geheele mereld gaat hem na.”

De Pharizeën dan zeiden onder raalkanderen: iet gij wel, dat gij gansch niet vordert? Zie, de geheele wereld gaat hem na. Joh. 12:19, Er sprak tweeërlei in, toen de leidslieden des volks te Jeruzalem van Jezus zeiden: Zie^heelde wereld gaat hem na.Het was vooreerst naijver en vrees ...

De Heraut
1759 woorden
P.VAN EIJK.

P.VAN EIJK.

EUR, Wirma JOHJLJNTJSTElS KIRJA-MIBSR & Co.Wf BAM 15-17. AMSTEBDAi. "aiKoopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Goudeü, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIÊN en BELEENINGEN. Nemen geldei è DEPOSITO 1/2 pCt. onder de pro ...

De Heraut
47 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Een congres van Joden. In de maand Augustus dezes jaars kwam er te Bazel een congres van Joden samen. Dr. Herzl is Europa doorgetrokken om overal de Joodsche wereld in geestdrift te ontvonken voor de gedachte van eene herleving van het Judaïsme waarvan het centrum als van ouds Jeruzalem worden mo ...

De Heraut
WINCKEI.
465 woorden
Uit de Ders.

Uit de Ders.

Aan het laatst overgenomen stuk over de Christelijke vrijheid in de middeleeuwsche daen, voegt Dr. H. H. Kuypér in de Friesche Kerkode der vorige week, een tweede stuk toe, eneinde misvatting en misbruik te voorkomen.Hij schrijft namelijk: Vooreerst wordt deze vrijheid beperkt doord ...

De Heraut
2741 woorden
Blank en Kleurling.

Blank en Kleurling.

Van onzen gewaardeerden vriend en broeder Ds. P. Jansz te Pati ontvingen we een belangrijk schrijven over de vraag, hoe te werk te gaan, waar blanke Christenen en Christenen uit de kleurlingen saam vergaderen in één bedehuis.Hij is een teeder Christen, een man met een warm hart voor den in ...

De Heraut
P. JANSZ.
1086 woorden
Ds.E. KROPVELD.

Ds.E. KROPVELD.

Verschenen bij W. KIRCHNER, te Amsterdam : De zeUbeproeving vóór het AvondmaalVOORBEREIDINGSPREOIKATIE, gehouden te Waddingsveen7 November 1897, doorOs. E. KROPVELO. rrijs f O.IB.Heeren Predikanten en Ouderlingen worden bijzonder op deze uitgave attent gemaakt, ...

De Heraut
49 woorden
De Ethiek

De Ethiek

Verschenen bij W. KIRCHNER, Amsterdam tDe EthiekIN DEGereformeerde Theologie.BEDE bij de overdracht van het Rectoraat der Vrije DniTersiteit, op 20 October 1897.DOORDr, "VV: GEESINJS: . PrJtJs ƒ 1.25. ...

De Heraut
25 woorden
van 3