GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
1897-11-21
De Heraut
Nota Bene.

Nota Bene.

Het Register op £ Voto is dezer dagen afgezonden, of wordt afgezonden aan alle inteekenaren die den bepaalden prijs van ƒ0.75 per exemplaar ten volle aan het Bureel van de Heraut voldaan hebben.Zij, die óf nog niet betaalden, óf niet den vollen prijs, worden hiermede aangemaand, ten spoedi ...

De Heraut
64 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

ccxxxix. JUAN DE LION. In de dagen der Hervorming lag in de nabijheid van Sevilla een klooster, dat van den heiligen Isidorus genoemd. Aan dit klooster klopte op zekeren dag Juan de Lion, een kunstenaar (volgens anderen een kleermake ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1098 woorden
Vaccine.

Vaccine.

Telkens hoort men van liberale zijde, dat de gemoedsbezwaren tegen de vaccine ingesluimerd zijn.Het kan daarom zijn nut hebben, uit de praktijk des levens weer eens een stem te laten opgaan, waaruit het heel anders blijkt.Ziehier het schrijven van een man, die onder den vaccinedwang ...

De Heraut
625 woorden
Door Kinderen.

Door Kinderen.

EEN OMKEER. De drie knapen leerden er flink op los, doch Kasper was onbetwistbaar de eerste, 't Was opmerkelijk zoo vlug als hij leerde, zoo nauwkeurig als hij alles onthield. Meer dan eens kwamen, toen een paar jaren waren voorbijgegaan, de zoons van den dominee s ...

De Heraut
1196 woorden
Corrigendum.

Corrigendum.

De heer Bensdorp heeft in de Kath. Stemmen een overzicht gegeven van wat voor enkele maanden door ons, in onze artikelen over de gemecne gratie, over »de onbevlekte ontvangenis van Maria" werd gezegd.In het gemeen gaan we hierop niet in, evenmin als we dit deden op menig andere critiek doo ...

De Heraut
600 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Sereformeerde Kerken.BEROEPEN: Strijen c. a., G. de Braal, te Oosterbeek. — Veere (Walch.l, P. J. Baaij, te Kamperland (gem. Wissekerke). — 'sGravenhage B, J. E. Vonkenberg, te Voorthuizen. — Monttoort en Linschoten, A. de Vlieg, te Renkum. — Middelburg B, J Breukelaar, te Bodegraven. — St ...

De Heraut
352 woorden
JAEQUELINE C. RUTGERS.

JAEQUELINE C. RUTGERS.

llMSTERDilll.„Dr. SÉnrer's Hospitaal".Ontvangen April—October I897.Contribution: Aalten (ii h.) ƒ 27.50; Abcoude ƒ 2, 50; Amersfoort (13 h, ) ƒ 32, 50; Amsterdam (92 h, ) / 245.50; Anjum (2 h.) ƒ5; Apeldoorn (15 h.) ƒ 56.25; Arnhem (43 h.) ƒ 107.50; Assen (3 h.) ƒ 6.50; Baarn ...

De Heraut
561 woorden
S.J.SEEFAT.

S.J.SEEFAT.

Vrije UniversiteitIn dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan ContrIbDtIëo: Door den heer A. B. Jonker te Roodeschool ƒ13.50; door den heer G. Knijpers te Sprang ƒ22; door den heer F, A. v. d. Bos te Wommels ƒ 104, 50; door den heer Abr. Maas te Vrouwepolder ƒ 9; door den heer K. Olthofif ...

De Heraut
422 woorden
„De Wensch aller Heidenen.”

„De Wensch aller Heidenen.”

JfBy D. DONIfER te Leidea is verschenen: De Wensch aller Heidenen.ZENDINGSKALENDER VOOR 1898.In 6 bladen, beide zijden bedrukt, geeft Ds. H. DIJKSTRA belangrijke Mededeelingen en Verhalen op het gebied der Zending. Onder de platen komen ook voor de portretten van Prof. ...

De Heraut
58 woorden
F.P.D'HUIJ.

F.P.D'HUIJ.

met premie worden verzonden. Van de kostelijke premie: |, Geestelijke Veplatingen"g door VoETius en HOORNBEEK, liet het Geref. Trakt. Gen, er eenige duizenden meer drukken, teneinde haar als de Kalenders uitverkocht zijn nog te kunnen leveren. Ze is 324 pag. en kost slechts in prachtband 75 en in ...

De Heraut
58 woorden
van 3