GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
1900-10-28
De Heraut
Overdracht van het Rectoraat.

Overdracht van het Rectoraat.

Amsterdam, 26 October 1900.Laatstleden Zaterdag had in den Werkenden Stand te Amsterdam de overdracht van het Rectoraat aan Prof. Dr. Woltjer plaats.De Rector, Prof. Mr. Fabius, deed deze overdracht voorafgaan door het houden van een redevoering over: Schuld en straf, waarvan dit ve ...

28 oktober 1900
De Heraut
1186 woorden
DANKBETUIGING.

DANKBETUIGING.

JitotrntiimDANKBETUIGING.Ondergeteekenden betuigen door dezen hun diepgevoelde erkentelijkheid, voor de zeer vele blijken van innige deelneming, ondervonden bij het overlijden van- hunnen dierbaren Vader, Behuwd- en Grootvader ANTONI MEIJNEN.E. TE VOORTWIS—MEIJNEN, J.W. TE VO ...

28 oktober 1900
De Heraut
45 woorden
Vertalingen.

Vertalingen.

Van de redevoering van Dr. A. Kuyper getiteld:De Evolutie, is te Leipzig, in de Deichertsche Verlagsbuchhandlung, eene Duitsche vertaling verschenen. Evenzoo bij dezelfde firma eene Duitsche vertaling van de Verflauwing der Grenzen. Beide vertalingen zijn van de hand van den heer W. Kolfhaus te R ...

28 oktober 1900
De Heraut
51 woorden
Uit be Pers.

Uit be Pers.

In De Gereformeerde Kerk, het orgaan der Gereformeerden in de Ned. Herv. kerk, schrijft Ds. Jac. Eringa van Workum dit: Is dan in de Ned. Herv. Kerk alles geoorloofd en alles mogelijk ? Is er dan niets aan te doen, zooals de tegenpartij spottend verklaart ? " Met deze twee vragen eindigt D ...

28 oktober 1900
De Heraut
1043 woorden
De Ongevallenwet.

De Ongevallenwet.

De Ongevallenwet, op wier afkondiging in het Staatsblad men over eenige maan­ ve den hope mag hebben, is ook voor onze e kerken van beteekenis.Tot dusver hebben ook de diaconieën onder de gevolgen van de bedrijfsongevallen niet zelden zwaar geleden.Al moet toch dankbaar erkend, dat ...

28 oktober 1900
De Heraut
740 woorden
L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEISZ & Co.,

L G. WEISZ & C%Commissionairs in Efiecten, WESTERMARKT No. 21AMSTERDAM. ...

28 oktober 1900
De Heraut
10 woorden
„Zie, ik kom.”

„Zie, ik kom.”

En zie, ik kom haastelijk; en mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Openb. 23 : 12.Zij, die in Jezus ontslapen zijn, kennen tot op Jezus wederkomst ten gerichte enkel een zielsbestaan. Ze derven het lichaam. Ze missen, een uitwendige wereld om zich ...

28 oktober 1900
De Heraut
1506 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Het vierde Sionietencongres werd van 13 — 16 Augustus te Londen gehouden In dit congres komen de Joden samen, die verlangen dat Palestina weder door de Joden bevolkt zal worden. De vorige congressen zijn te Basel gehouden, maar het schijnt dat de leiders vreesden dat het congres weinig bezoekers ...

28 oktober 1900
De Heraut
WlNCKEL.
331 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

De twaalfde Centrale Diaconale Conferentie werd 4 October jl. onder praesidium van den Heer B. J. Lindeboom van Amsterdam in de Geref. Kerk aan de Langegracht te Amersfoort gehouden. Van het Comité waren behalve br. Lautenbach van Leeuwarden, alle leden aanwezig. Een 53 tal Diaconieën waren verte ...

28 oktober 1900
De Heraut
A. F. voN MEYENFELDT
1480 woorden
Nederlandsche usantie.

Nederlandsche usantie.

Al bleek ons, hoe de Vrije Universiteit, bij het nemen van zekere gewraakte besluiten, niet anders handelen kon, dan ze deed, omdat het Reglement, waaronder ze leeft, geen andere besluiten toeliet, — toch blijft de vraag open, waarom men dan zoodanig Reglement vaststelde.Had dan de Vrije U ...

28 oktober 1900
De Heraut
1708 woorden
van 4