GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

28 resultaten
Filteren
van 3
1903-04-19
De Heraut
Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.

Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.

iitertacbe Maatscliaiij ran LeTensTerzeleriiig, gevestigd teAmsterdam, Keizersgracht 547--549, sluit alle Sapitaals-verzekeriogen, Weduwe-pensioenen, Lijfrenten, enz. ...

De Heraut
14 woorden
Voor vrijheid en voor recht.

Voor vrijheid en voor recht.

De saamziwering, op touw gezet om aan de leiders der arbeiderspartij de macht in handen te spelen, is jammerlijk mislukt.Hoofddoel van die samenspanning was de Regeering schrik aan te jagen. Onder de pressie van een algemeene staking, zouden de stakingswetten bezwijken. Maar de Regeering l ...

De Heraut
1228 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Voor de vele blijken van deelneming ondervonden bij het overlijden onzer innig geliefde Moeder betuigen wij omen hartelijken dank. E. VOS. H. VOS.Veendam, April 1903. ...

De Heraut
25 woorden
De Administratie van „De Heraut” Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut” Amsterdam.

Onder vriendelijke dankbetuiging aan zoovele geabonneerden die ons de verschuldigde abonitementsgelden over lut af geloof en kwartaal reeds toezonden, 7temen wij de vrijheid, hen, die dit nog niet deden, beleefd te verzoeken zulks alsnog uiter-Ijjk €len aOsten dezer te doen en hun postivissel te ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
93 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duilschland. Toestanden op schoolgebied.Bekend is het, dat in Duitschland op de staatsschool Godsdienstonderwijs gegeven wordt en dat de predikanten bijna overal voorzitters zijn van het schoolbestuur. Dat dit den sociaaldemocraten een doorn in het oog is, spreekt haast van zelf. Daarom st ...

De Heraut
WINCKEL.
1904 woorden
BREEBAART’s

BREEBAART’s

Bes! adr@s voor Orgelsvan de eenvoucLigste tot de! meest luxe soorten, in stijl\ en houtsooft naav verkiezing: Vraag Catalogus, BREEBMRT'sDAMRAK 22, AMSTERDAM. ...

De Heraut
22 woorden
E. DE BOER,

E. DE BOER,

OF: en getuige tegen dit geslacht, naar Matth. 12 : 42, DOORE. nm BOER, Ouderling te Zwartsluis.34 bladzyden. . . 30 Cent. Zeer geschikt voor Jongelings-vereenigingen.Alom te bekomen, alsmede bij den Uitgever ALSMAN, te Kampea. ...

De Heraut
30 woorden
HOMOEOPATHISCHE APOTHEEK van ALBERT SOMMER,

HOMOEOPATHISCHE APOTHEEK van ALBERT SOMMER,

HÖMOEÖPATHISCHE iPÖTHEEÏvan ALe^^RT SSOMMffilR, Singel, hoek Heiligenweg, Voor ASTHMALIJDERS beproefd speciaal middel a f i.-—. Nieuwe vinding!Haaruitval en vroegtijdig grijs worden. Arnica haarolie per flacon / 1.20.Hensels Tonicum, per flacon ƒ 1.20, het beste middel ...

De Heraut
53 woorden
Groningsche Hypotheekbank voor Nederland,

Groningsche Hypotheekbank voor Nederland,

sche Hypotheekbank voor Redi€S evestigd te €iROMIM€tEM.Commissarissen: PROF. MR. D. P. D. FABIUS, J. H. DE WAAL MALEFIJT, A. W. SCHIPPERS, JHR. H. A. WTTEWAALL V-A.N STOETWEGEN, H. LUIKING, MR. P. DIELEMAN, E. G. WENTINK.Raad van Toezicht: J. BOUWES, JOHS. TERPSTRA, MR. H. VA ...

De Heraut
127 woorden
HÖVEKER & WORMSER.

HÖVEKER & WORMSER.

m JEZUS ONTSLAPEN.PrijsAmsterdam. Pretoria.]MEÏ> ITjk.TIE: ]XvanDr. ü. KrrPEill.f1, 90; in f raaien steynpelhand ƒ S.4o.BOEKHAlVDfiL.VOORHEENHÖVEKER & WORMSER. ...

De Heraut
21 woorden
van 3