GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

28 resultaten
Filteren
van 3
1903-04-19
De Heraut
Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

Wei P. VU EUK & ZOO, » Koopen en verkoopen EFFECTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden en Zilveren MUNTEN en vreemde BANKNOTEN. Sluiten PROLONQATIÊN en BELEE­ NINGEN. Nemen gelden k DEPOSITO tot dagelijks vast te stellen rentekoers. ...

De Heraut
36 woorden
HÖVEKER & WORMSER.

HÖVEKER & WORMSER.

VereeDiglng ter bevordermg van Gliristelijke Lectuur.Aan de leden der Vereeniging voor 10O3 ia verzonden: Prof. G. WEITBRECHT, Hel €Iirli§lel||k HnweiiiliEEN- BOEK. VOOH HET JHTJISGEZIJST.Naar het JBoogduitach, De leden deier Vereeniging die jaarlijks / 5 ...

De Heraut
119 woorden
HÖVEKER & WORMSER.

HÖVEKER & WORMSER.

TROOST MIJN VOLK.JESAJA's TROOSTBOEKonderd(lesaja XL tot IXVI).INSohriftoverdenklngenDOORDienaar des Woords te Amsterdam.DSEL I en II.rijs compleet 13.80. Oebosden in pracUbaad f 4.80Amsterdam.Pretoria.BOBKHASiDKL ...

De Heraut
30 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Boek- en Courantdrukkerij: DE ROEVER KRÖBER A BAKBI.S, Amstsrdam. ...

De Heraut
11 woorden
HÖVEKER & WORMSER.

HÖVEKER & WORMSER.

VERSOHEJSTEN-: DE €}E9IEi]MIJ] €}ltilTlEDOORDr. A. KUYPEtste DEBIü. (Het geschiedkundig gedeelte.)De deelen II en III volgen waarschijnlijk beide in dit jaar.Men teekent in uitsluitend voor het geheele werk.i*rijs ƒ ir.ro.Stempelbanden worde ...

De Heraut
51 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije UniversiteitIn dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Contributlën; Door den heer J. H. Slothouber te Zetten: uit Heteren en Homoet / 13, uit Randwijk ƒ 10.50, uit Zetten en Andelst / 31 50, samen / 55; door den heer G. de Lugt te Scheveningen / 50; van den heer P. B. te A. f 1.50. ...

De Heraut
115 woorden
Broeders en Zusters!

Broeders en Zusters!

Broeders eo Zusters!In het vorige jaar is te Akker- en Murmerwoude eene vereeniging tot stand gekomen, goedgekeurd bij K. B. van i April 1902, ten doel hebbende Christelijk lager Schoolonderwijs te verstrekken aan kinderen, wier ouders of voogden zulks verlangen. Jaren herwaarts werden dus ...

De Heraut
535 woorden
C. C. BENDER,

C. C. BENDER,

................................................ 4Meerdere groote kerkorgels, zoowel pijp orgels, Vocalions als orgels met zuig- ^ systeem met 2 en 3 klavieren, vrij pedaal, worden voor billijken prijs aangeboden. Uitstekende gelegenheid voor gemeentendie over het aanschaffen of rui ...

De Heraut
47 woorden
van 3