GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
1904-12-04
De Heraut
Familieberichten.

Familieberichten.

...

De Heraut
0 woorden
Nederlandsche Fabriek van TURNARTIKELEN

Nederlandsche Fabriek van TURNARTIKELEN

Nederlandsche FabriekvanTURNARTIKELENenSCHOOLMEUBEIEN(eenigst adres in Nederland), J. H. KEUNEN, Haarlemmerweg 329, A.MS TEFtDA.M. ...

De Heraut
14 woorden
Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.

Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.

AiierflaiGtielaatscliarï m Immwiim.gevestigd teAmsterdam, Keizersgracht 547—549, slnit alle Eapitaals-TerzeMerIngen, Weënwe-pensioênsn, liijfrÊSien, enz ...

De Heraut
15 woorden
HÖVEKER & WORMSER.

HÖVEKER & WORMSER.

M Ml ^mIVicuvi^e meditatiën voorde Christciykc feestenDOORIngenaaid ƒ 1.90; in stempelband ƒ 2.40.Amsterdam. Pretoria—Potchefstroom.Hüvete & WinsBr. ...

De Heraut
17 woorden
Dr. H. BAVINCK

Dr. H. BAVINCK

BIJ J. H. Hi oK. te Kampenverscheen: PaedagogiscJie JK^^J^^^f^^^noon Dr. H. BA VINCK.Ftoyaal formaat. Prijs .... / S.25. Gehonden .... f S.90, ...

De Heraut
23 woorden
Familieberichten.

Familieberichten.

Mede namens wederzijdsche familie, betuig k mijnen hartelijken dank voor de deelneming, ndervonden bij het overlijden van mijn geiefden Echtgenoot. Wed. L. G. GOLDSCHMEDING—Amsterdam, November 1904, DE HAAS. ...

De Heraut
28 woorden
Dr. H. BAVINCK

Dr. H. BAVINCK

Te koop aangeboden voor den meestbiedende: i goed onderhouden exempl. vanDr. H. BAYINCK, Geref. Bogmatiek, 4 dln. in de oorspronk. banden. Brieven fr, onder lett. C. D., aan het Bur. van dit blad. ...

De Heraut
32 woorden
Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

Wei P. TAN EIIK k ZONQi, » Koopen en verkoopen EFFECTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden en Zilveren MUNTEN en vreemde BANKNOTEN. Sluiten PROLONGATIÈN en BELEE NINGEN. Nemen gelden a DEPOSITO tot dagelijks vast te stellen rentekoers. ...

De Heraut
37 woorden
De Klassieke School in de Economie

De Klassieke School in de Economie

Verschenen: De Klassieke SchoolREDE gehouden bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleeraar in de Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, op Vrijdag i8 November 1904DOORMr. P. A. DIEPENHORST.Prijs .... irö Cent.Amsterdam. H. A. VAN BOTTENBORG. ...

De Heraut
38 woorden
L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEISZ & Co.,

L G. WEISZ & C°.dommlsslonairs in Efiecteo, ESTERMAEKT M, 21LOEH.H. Predikanten, Kerkvoogden of Kostets worden attent gemaakt op het gebruik van GLOED, voor stovenverwarming in kerken. Het geeft geen damp of walm gelijk kolen en is zeer gemakkelijk.S. VAÏf V ...

De Heraut
46 woorden
van 3