GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
1904-12-04
De Heraut
Een belangrijk proces.

Een belangrijk proces.

II. Amsterdam, 2 Dec. 1904.De strijd, die tusschen de Vrije Kerk en de Vereenigde Vrije Kerk in Schotland gestreden is en die door het vonnis van het Hoogerhuis zulk een onverwachten afloop kreeg, ging wel in eerste instantie over het kerkegoed, maar daarach ...

De Heraut
2141 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Herdenking van den 400-jarigen geboortedag van Philipp van Hessen.Den 13 den November was het 400 jaren geleden, dat de landgraaf Philifp de Grootmoedige van Hessen geboren werd. Dit werd in Hessen feestelijk herdacht. Het hoofdfeest werd den 13 den November te Marburg, de geb ...

De Heraut
WINCKEL.
1084 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).Hooggeachte Redactie !In No. 1403 van uw blad lees ik onder de rubriek „Ingezonden stukken" in een circulaire van de heeren H. Bijleveld c. s. onder meer aangaande de Vrije Universiteit: „En dan — we missen nog een Medische en een Wis-en ...

De Heraut
L.
Uw dw. B.
275 woorden
„Cot het voortkomen der starren.”

„Cot het voortkomen der starren.”

Alzoo waren wij doende aan het werk.... van het opgaan des dageraads tot het voortkomen der starren toe. Nehemia 4: 21. De overgangen van licht in donker mogen zacht zijn, toch blijft de tegenstelling die door het ondergaan der zon in enkele uren tot stand komt, aa ...

De Heraut
1598 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

OOST EN VITEST. XXXIX, KONING EN DIENAAR. Wij hebben bij 't volgen van de vroolijke jachtpartij onzen vriend De Raye voor een wijl uit het oog verloren.Toen het gezelschap in het dichtst der bosschen was gekomen, en 't ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
965 woorden
De plaats van den mensch in het heelal.

De plaats van den mensch in het heelal.

X. De vraag of er onder dat eindeloos heir van sterren, dat we hetzij met het bloote oog of door den telescoop waarnemen, ook gevonden worden, die evenals onze aarde geschikt zouden zijn om door menschen bewoond te worden, kan kort en goed beantwoord worden met nee ...

De Heraut
Dr. R
P. OFFRINGA
2403 woorden
Familieberichten.

Familieberichten.

De Gereformeerde Kerk te Sappemeer betreurt het verlies van een harer opzienersHENDRIK BOUMA.N, die 20 Nov. jl. van zijn arbeid in de strijdende keik in de ruste der triumfeerende overging.Vele jaren diende hij de gemeente, eerst als diaken, daarna als ouderling met waardigheid en t ...

De Heraut
107 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

ZENDING. De Deputaten der Generale Synode voor de Zending deelen mede, dat de heer D. Koelewijn, Hoofd der Christ. School te Koog a/d Zaan, de benoeming tot Directeur der Keuchenius-School te Jocja, heeft aangenomen.Namens hen, J. HANIA, h. 0. Scriba. ...

De Heraut
J. HANIA
Ds. A. SCHWEITZER
A. DELFOS.
1054 woorden
L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEISZ & Co.,

L G. WEISZ & C°.dommlsslonairs in Efiecteo, ESTERMAEKT M, 21LOEH.H. Predikanten, Kerkvoogden of Kostets worden attent gemaakt op het gebruik van GLOED, voor stovenverwarming in kerken. Het geeft geen damp of walm gelijk kolen en is zeer gemakkelijk.S. VAÏf V ...

De Heraut
46 woorden
Familieberichten.

Familieberichten.

...

De Heraut
0 woorden
van 3