GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
1904-12-04
De Heraut
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).Hooggeachte Redactie !In No. 1403 van uw blad lees ik onder de rubriek „Ingezonden stukken" in een circulaire van de heeren H. Bijleveld c. s. onder meer aangaande de Vrije Universiteit: „En dan — we missen nog een Medische en een Wis-en ...

De Heraut
L.
Uw dw. B.
275 woorden
Familieberichten.

Familieberichten.

De Gereformeerde Kerk te Sappemeer betreurt het verlies van een harer opzienersHENDRIK BOUMA.N, die 20 Nov. jl. van zijn arbeid in de strijdende keik in de ruste der triumfeerende overging.Vele jaren diende hij de gemeente, eerst als diaken, daarna als ouderling met waardigheid en t ...

De Heraut
107 woorden
L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEISZ & Co.,

L G. WEISZ & C°.dommlsslonairs in Efiecteo, ESTERMAEKT M, 21LOEH.H. Predikanten, Kerkvoogden of Kostets worden attent gemaakt op het gebruik van GLOED, voor stovenverwarming in kerken. Het geeft geen damp of walm gelijk kolen en is zeer gemakkelijk.S. VAÏf V ...

De Heraut
46 woorden
Familieberichten.

Familieberichten.

...

De Heraut
0 woorden
Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Broek op Langendijk, G. Wisse Jr., te Leiden. — Te Nieuwveen, J. Steffens, cand. in de Theol. te Haarlem. — Oostzaan, J. Bajema, te Epe.AANGENOMEN: Monnikendam, T. Ferwerda, cand. te Harderwijk.BEDANKT: Marken en Oostk ...

De Heraut
234 woorden
Familieberichten.

Familieberichten.

Mede namens wederzijdsche familie, betuig k mijnen hartelijken dank voor de deelneming, ndervonden bij het overlijden van mijn geiefden Echtgenoot. Wed. L. G. GOLDSCHMEDING—Amsterdam, November 1904, DE HAAS. ...

De Heraut
28 woorden
HÖVEKER & WORMSER.

HÖVEKER & WORMSER.

M Ml ^mIVicuvi^e meditatiën voorde Christciykc feestenDOORIngenaaid ƒ 1.90; in stempelband ƒ 2.40.Amsterdam. Pretoria—Potchefstroom.Hüvete & WinsBr. ...

De Heraut
17 woorden
Ds. H. HOEKSTRA

Ds. H. HOEKSTRA

Bij J. H. KOK. -verscheen heden een N'ieuw e Uit ff ave n A.fleverlnffen van—nooR—J»*. JU. HOmKHTMA.eo I^eerredenen over ^ ^ KEFtSTTIJD en JJlJi.Fl^A^ISSE-JIJSTG, ^ ^ Z)e JLIJDEKrSGESCHIEDEJSriS en i^~ F> A.SCHE]Sr, EMEIjVA.A.FtT en PIJSTKSTEIlEJSr.Ver ...

De Heraut
53 woorden
ANTWERPEN

ANTWERPEN

Teleioon 1601.Vraag Catalogus.Na 2 jaar en 5 maanden vacant te zijn geweest, heeft het den Koning der Kerk behaagd op 13 November hieraan een einde te willen stellen.'s Morgens had de bevestiging plaats van onzen beroepen Leeraar, cand. V. Hepp. Ds. Wolf van Brussel hield een ...

De Heraut
395 woorden
Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

Wei P. TAN EIIK k ZONQi, » Koopen en verkoopen EFFECTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden en Zilveren MUNTEN en vreemde BANKNOTEN. Sluiten PROLONGATIÈN en BELEE NINGEN. Nemen gelden a DEPOSITO tot dagelijks vast te stellen rentekoers. ...

De Heraut
37 woorden
van 3