GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
1910-07-03
De Heraut
Pro Hege.

Pro Hege.

DERDE REEKS. (Zesde gedeelte). Het Koningschap van Christus en de Wetenschap. V. DE WAARHEID. Wat is waarheid 1 Ik ben de weg, en de waarheid, en het ...

De Heraut
3529 woorden
Politiek of Kerkelijk?

Politiek of Kerkelijk?

II Het feit van de doodstraf staat, zoo toob den we aan, niet op zich zelf. Toegegeven dat de Overheid, door de doodstraf niet meer toe te passen, in het burgerlijk strafrecht aan den steliigen eisch van Gods Woord te kort doet, dan is het nog de vraag, of de Kerk ...

De Heraut
1945 woorden
„Voortgaande en lichtende tot den vollen dag.”

„Voortgaande en lichtende tot den vollen dag.”

Maar het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot den vollen dag toe. Spreuk. 4 : 18. Onder het volk dat 't geklank kent, gaat *t niet bij allen eender toe. Vooral drieërlei onder*» scheid treft gedurig. Er zijn er die gees ...

De Heraut
1858 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

UIT KWAAD TOT GOED. XV. ACHTERUIT. Het is niet onbegrijpelijk of liever heel verklaarbaar, dat die twee, ondanks het groot ver schil in leeftijd, mettertijd vrienden werden en zoo met elkaar omgingen. ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1366 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Een Hindoe over de Protestantsche Zending in Engelsch-Indië.Een Hindoe schreef in een Zuid-Indisch tijdschrift, de Mysore Review het volgende omtrent de Protestantsche zending.„Wij gebruiken deze gelegenheid om onze volksgenooten te verzoeken, dat zij de Protestantsche zen ...

De Heraut
WlNCKEL.
1233 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

L. S.! De classe Goes, bijgestaan door de dep. Synode naar art. 49 K. O., heeft in hare vergadering van den 23«n Juni j.l. peremptoir geëxamineerd den heer F. G. H. Bramer, beroepen Pted. te Heinkenszand, en, na gehoord gunstig advies der dep., dezen Broeder met al ...

De Heraut
R. J. VAN DEK VEEN.
J. MULDER
A. OUWEHAND
P. KOSTER.
W. DE JONG
1068 woorden
Vereenigingsleven.

Vereenigingsleven.

„SONNEVANCK". De liefdadigheid heeft zich den laatsten tijd met bijzondere kracht geworpen op de bestrijding der tuberculose. Dat geeft inderdaad reden tot zeer groote blijdschap, want de tuberculose is zeker niet te sterk geqaalificeerd als men haai een geesel der ...

De Heraut
1005 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Baarland, A. P. Lanting, te Oud-Loosdrecht. — Driebergen, S. Oudkerk, te Kraliogen, — Zevenhuizen (Gr.), K. v. d. Veen, te Knijpe.— Moordrecht, C, J. de Kruyter, cand. te Middelburg. — Epe, G. de Jager, te Brumisse.BEDANKT : S ...

De Heraut
637 woorden
De dertigste jaarvergadering van de Vereeniging

De dertigste jaarvergadering van de Vereeniging

Amsterdam, i Juli 1910.De dertigste jaarvergadering van de Vereenjging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag zal 7 Juli te Rotterdam worden gehouden.Des avonds te voren vindt een bidstond plaats in de Nieuwe Westerkerk, waarin als voorganger zal optreden Dr. B. Wielenga ...

De Heraut
344 woorden
VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAG.

VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAG.

VEREENIÖINU VOOR flOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN ORONDSLAO.PROGRAMVOOR DEDertigste Jaarlijkschete lioudLen te 3E{.ottei*da.iii, 6 en 7 Juli 1910, Samenkomst, op Woensdag, 6 Juli, des avonds te 7I/2 uur, zal een Ure des Gebeds worden gehouden in ...

De Heraut
323 woorden
van 3