GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
1912-05-19
De Heraut
Geneeskundige,

Geneeskundige,

De Kerkeraad der Ger. Kerk v. Utrecht ziet om naar eenGeneeiskundlge^van Ger. belijdenis, die bereid is, tegen billijk honor., als Geneesh.-Dir. van een te stichtenhospitaal te Poerworedjo (Java), God inde Zending te dienen. Sollict. en br. om inlichtingen aan laatst o ...

19 mei 1912
De Heraut
60 woorden
GEREFORMEERD GYMNASIUM

GEREFORMEERD GYMNASIUM

GEREFORHEERD GYMNASIUM, te-A.]M: STE^IM> .A.IMC.Ouders of Voogden die hunne Zonen of Pupillen met den nieuwen cursus in eene derklassen van het GereformeerdGymnasium te Amsterdam wenschen geplaatst tezien, kunnen zich aanmelden vóór 1 Juli bij den onde ...

19 mei 1912
De Heraut
72 woorden
KERKMEUBILEERINGEN.

KERKMEUBILEERINGEN.

Mr. Groen van Prinsterer.Werken van Mr. GROEN VAN PRINSTERER, circa 50 deel jes, die bij uitgaaf pl.m. /30, — hebben gekost, nu aangeboden VOOr /3.25, niet n%ar genoegen kan franco teruggezonden worden. Bovendien ontvangt elke kooper een fraai portret van Groen v. Prinsterer, groot 37 bij ...

19 mei 1912
De Heraut
74 woorden
Koninklijke Hollandsche Lloyd.

Koninklijke Hollandsche Lloyd.

Koninklijke Hollandsche Lloyd.Qeregelde Stoomvctartdlenst tufitsebenI^ederlaiKl, Brazilië, XJmguay en Argentinië., van Amsterdam*LeixoesRio de JaneiroStoomschip „Eemland"II Mei van Santos 9 Juni17 Mei Montevideo 14 Juni7 Juni t ...

19 mei 1912
De Heraut
81 woorden
HET EVANGELIE VAN DEN LEVENDEN CHRISTUS

HET EVANGELIE VAN DEN LEVENDEN CHRISTUS

Bij J. H. KOK te KAMPEN verscheen: IT EVANGELIE W DENdoorOr. P. A. E. SILLEVIS SMITT als het eerste nummer van den tweeden jaargang vanWekelijksohe Leerredenenonder Redactie vanDr. P. A. E. SILLEVIS SMITTenDr. B. WIELENGAen met medewe ...

19 mei 1912
De Heraut
81 woorden
Mr. B. J. WEBB, NAOMI

Mr. B. J. WEBB, NAOMI

w ra n H » 4 A> »Kostelgk Boekva» Air. B. J. 1¥EBB, of de Laatste Dagen van Jerusalem, 6ï druk met 6 Nieuwe Platen, ingenaaidvoor /180, in Prachtband voor f2.25. MAflBII '3 ^^^ meesterstuk van schriftkennis llMUnll en studie, een bron van genot enleering voor ...

19 mei 1912
De Heraut
86 woorden
Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika,

Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika,

Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika, gevestigd te AMSTERDAM, Keizersgracht 389. BijtLautoor te LONDEN, 2 Graet Winchesterstreet E. C.Hoofdagentschap te PRETORIA, Agentschappen te KAAPSTAD, BLOEMFONTEIN, JOHANNESBURG, POTCHEFSTROOM, WITBANK en PREMIER-MINE.Correspondenten op a ...

19 mei 1912
De Heraut
107 woorden
Bijbelverklaring

Bijbelverklaring

BijbelverklaringVAN. HENRYOPNIEUW UIT HET ENGELSCH VERTAALDEN VOORZIEN VAN EEN VOORREDE DOORProf. Dr. H. BAVIMCK.Het Oude Testament, (Gen.—^Job) is compleet in 50 afleveringen \ 30 Cent, met gratis drie Stempelbanden, èf in drie prachtig gebonden deelen a ...

19 mei 1912
De Heraut
177 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Men zou verwachten, dat de man die de ziel is van de omwenteling in China en die de eerste president was der Chineesche republiek. Dr. Sun Yat Sen, gebroken had met het animisme. Doch dit is niet het geval. Men meldt uit China, dat eenige weken geleden aan den geest van Hung-Wu, den stichter der ...

19 mei 1912
De Heraut
WINCKEL.
180 woorden
Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Stadskanaal (2e maal), H. J. Heida, te Halfweg. — Hindeloopen en Stavoren, P. van Hoven, te Hoogvliet. — Leiden (vac-Douma en Rudolph), J. H. Donner en A. Roorda, beiden te Breda. — Middelhamis, C. Staal, te Oosterland.— Hoogk ...

19 mei 1912
De Heraut
275 woorden
van 4