GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
1912-05-19
De Heraut
Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Stadskanaal (2e maal), H. J. Heida, te Halfweg. — Hindeloopen en Stavoren, P. van Hoven, te Hoogvliet. — Leiden (vac-Douma en Rudolph), J. H. Donner en A. Roorda, beiden te Breda. — Middelhamis, C. Staal, te Oosterland.— Hoogk ...

De Heraut
275 woorden
Christel. Vereeniging van Nederlanders te Londen.

Christel. Vereeniging van Nederlanders te Londen.

Christel. Vereeniging van Nederlanders te Londen.Bovengenoemde vereeniging vergadert eiken Dinsdagavond te 8 UUT in't gebouw van het Duitsche Christel. „Kelnerheim", 48 Charlotte Street, Fitzroy Square W.Verdere inlichtingen verstrekt gaarne de Secretaris J. BOER, 50 Burnfoot ...

De Heraut
40 woorden
Geneeskundige,

Geneeskundige,

De Kerkeraad der Ger. Kerk v. Utrecht ziet om naar eenGeneeiskundlge^van Ger. belijdenis, die bereid is, tegen billijk honor., als Geneesh.-Dir. van een te stichtenhospitaal te Poerworedjo (Java), God inde Zending te dienen. Sollict. en br. om inlichtingen aan laatst o ...

De Heraut
60 woorden
Koninklijke Hollandsche Lloyd.

Koninklijke Hollandsche Lloyd.

Koninklijke Hollandsche Lloyd.Qeregelde Stoomvctartdlenst tufitsebenI^ederlaiKl, Brazilië, XJmguay en Argentinië., van Amsterdam*LeixoesRio de JaneiroStoomschip „Eemland"II Mei van Santos 9 Juni17 Mei Montevideo 14 Juni7 Juni t ...

De Heraut
81 woorden
L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEiSZ & C»Commissionairs In Effecten, WESTEBMARKT No. 21AMSTJEMDAM, ...

De Heraut
10 woorden
Familieberichten.

Familieberichten.

Door 'sHeeren goedheid voorspoedig bevallen van een welgeschapen ZOON, Mevr. E. T. OBERMAN— TUININGA.£i/ Dokkum, 2 Mei 1912. ...

De Heraut
17 woorden
Vrienden van het Christelijk Onderwijs!

Vrienden van het Christelijk Onderwijs!

Vrienden van het Christelijh Onderwijs!Wie helpt de school met den Bijbel te Hattem aan de nog ontbrekende tien dUizend gulden, voor de hoog noodige vergrooting, door het toezeggen van aandeden van 100gulden tegen 4 pCt. rente en 3 pOt.aflossing. Gaarne Is tot het geven van n ...

De Heraut
59 woorden
Bijbelverklaring

Bijbelverklaring

BijbelverklaringVAN. HENRYOPNIEUW UIT HET ENGELSCH VERTAALDEN VOORZIEN VAN EEN VOORREDE DOORProf. Dr. H. BAVIMCK.Het Oude Testament, (Gen.—^Job) is compleet in 50 afleveringen \ 30 Cent, met gratis drie Stempelbanden, èf in drie prachtig gebonden deelen a ...

De Heraut
177 woorden
Liederbundel „Elck wat wils”.

Liederbundel „Elck wat wils”.

ILiiedlerlbriiidlel „£^lek > vat T^il»".15 Liederen enz. door F. PIJLMAN. — Prjjs /O.eo.Aanbeveling: Mijn dank voor de kennismaking met „Elck wat vdls". 't Beviel me uitstekend....A. L. B.Uitgave van de Adm. „De Harp", Houtmankade 109, Amsterdam, Na ontvangst ...

De Heraut
46 woorden
HET EVANGELIE VAN DEN LEVENDEN CHRISTUS

HET EVANGELIE VAN DEN LEVENDEN CHRISTUS

Bij J. H. KOK te KAMPEN verscheen: IT EVANGELIE W DENdoorOr. P. A. E. SILLEVIS SMITT als het eerste nummer van den tweeden jaargang vanWekelijksohe Leerredenenonder Redactie vanDr. P. A. E. SILLEVIS SMITTenDr. B. WIELENGAen met medewe ...

De Heraut
81 woorden
van 4