GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
1912-05-19
De Heraut
Van de Voleinding

Van de Voleinding

LVII. TWEEDE REEKS. XIX. Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Epheze i : 21.Ni ...

De Heraut
Dr. A. K.
4076 woorden
Over de belijdenisquaestie te Dordrecht

Over de belijdenisquaestie te Dordrecht

Over de belijdenisquaestie te Dordrecht, waarop we een vorig maal de aandacht vestigden, bevatten de kerkelijke bladen der Hervormde Kerk thans nadere inlichtingen, die nog sterker aan het licht doen treden, hoe scherp de verhoudingen tusschen modernen en orthodoxen zijn.Naar thans blijkt, ...

De Heraut
571 woorden
„Die door de hemelen doorgegaan is”.

„Die door de hemelen doorgegaan is”.

Dewijl wij dan eenen groeten Hoogepriester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus den Zone Gods, zoo laat ons deze belijdenis vasthouden. Hebr. 4 : 14. Tnsschen de hemelvaart van Jezus en de uitstorting van den Heiligen Geest op den Pinksterdag v ...

De Heraut
DR. A. K.
1468 woorden
Gelijk we een vorig maal aantoonden,

Gelijk we een vorig maal aantoonden,

Gelijk we een vorig maal aantoonden, is e voorstelling, die Dr. Kromsigt van de ording der Vrge Kerk-Idee gaf, historisch iet juist.De Vrije Kerk-Idee Is niet, gelijk door m em beweerd werd, te danken aan het Inependentisme, maar aan het machtige Re­ z w eil, dat in de eerste helft der voo ...

De Heraut
1119 woorden
Onze opmerking naar aanleiding

Onze opmerking naar aanleiding

Amsterdam, 17 Mei 1912, Onze opmerking naar aanleiding van de pogingen door den modernen Kerkeraad te Boskoop aangewend, om den orthodox geworden predikant Ds. Tuinstra te bewegen zijn ambt neer te leggen, dat zulk een daad o. I. alleen dan geoorloofd zou zijn, wanneer heel de gemeente too ...

De Heraut
650 woorden
Onze inzender, die ons over de Gezangenquaestle

Onze inzender, die ons over de Gezangenquaestle

Onze inzender, die ons over de Gezangenquaestle Interrumpeerde, heeft nog een oord op het hart. Ook ditmaal willen e hem gaarne gelegenheid geven, dat woord uit te spreken, maar daarmede breken we dan ook de discussie over dit onderwerp af.Hij schrijft ons: Hoogeerwaarde Hooggeleerd ...

De Heraut
S.
G. G.
1283 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Rectificatie. Ontvsingen van den heei J. van Zanten te Zeist niet /a.so maar f$. Vriendelijk verzoeken wij onzen scholen te willen gedenken.Kootwijk. ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
24 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

HET GOEDE DEEL. XIII. VOORGEVOEL. Twee dagen later ontving Otto bericht van zijn vader. Deze bevond zich op een naburig kasteel niet ver van Praag, in gezelschap van andere Paltsische heeren die mede h ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
855 woorden
Dr. J. J. Esser zond ons het volgende

Dr. J. J. Esser zond ons het volgende

Dr. J. J. Esser zond ons het volgende schrijven, dat we hier gaarne een plaats verkenen: Hooggeachte Redactie, In het laatste nummer van uw blad beijvert uw leïcr H. E. te N. zich, een ongenoemd „Gereformeerd professor te sulveren van eene blaam, in eene leerrede van Ds. G. H. B. te ...

De Heraut
J. J. ESSER.
DR. H. H. K.
588 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Men zou verwachten, dat de man die de ziel is van de omwenteling in China en die de eerste president was der Chineesche republiek. Dr. Sun Yat Sen, gebroken had met het animisme. Doch dit is niet het geval. Men meldt uit China, dat eenige weken geleden aan den geest van Hung-Wu, den stichter der ...

De Heraut
WINCKEL.
180 woorden
van 4