GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
1912-05-19
De Heraut
HET EVANGELIE VAN DEN LEVENDEN CHRISTUS

HET EVANGELIE VAN DEN LEVENDEN CHRISTUS

Bij J. H. KOK te KAMPEN verscheen: IT EVANGELIE W DENdoorOr. P. A. E. SILLEVIS SMITT als het eerste nummer van den tweeden jaargang vanWekelijksohe Leerredenenonder Redactie vanDr. P. A. E. SILLEVIS SMITTenDr. B. WIELENGAen met medewe ...

De Heraut
81 woorden
Onze inzender, die ons over de Gezangenquaestle

Onze inzender, die ons over de Gezangenquaestle

Onze inzender, die ons over de Gezangenquaestle Interrumpeerde, heeft nog een oord op het hart. Ook ditmaal willen e hem gaarne gelegenheid geven, dat woord uit te spreken, maar daarmede breken we dan ook de discussie over dit onderwerp af.Hij schrijft ons: Hoogeerwaarde Hooggeleerd ...

De Heraut
S.
G. G.
1283 woorden
De Heraut

De Heraut

VAN DEetEf0j: mterti£ l^erften in iSebcrlanti.Boresax: van I—6 regels iedere regel meerWABMOKSSTRAAi: 96, A«sterd»ai.••< ••• ABTBRTEWTIE-PBIJ»COKTRACTENr i.ao, / o.ao.Bij contract voor het verbruik binnen één jaar van ndnstens: 500 ...

De Heraut
44 woorden
Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika,

Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika,

Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika, gevestigd te AMSTERDAM, Keizersgracht 389. BijtLautoor te LONDEN, 2 Graet Winchesterstreet E. C.Hoofdagentschap te PRETORIA, Agentschappen te KAAPSTAD, BLOEMFONTEIN, JOHANNESBURG, POTCHEFSTROOM, WITBANK en PREMIER-MINE.Correspondenten op a ...

De Heraut
107 woorden
Pastorie Knijpe

Pastorie Knijpe

Paiiitorle Knijpe.Met dank aan den Heere mogen we de volgende iften en collecten verantwoorden tot 8 Mei: eist /sj Idskenhuizen /1358; Amersfoort/5; osterbierum /a.so; Oosterend ƒ 2 50; Garijp 2 50; Musselkanaal /2.S0; Paesens /2.S0J arlingen /lo; Munnikezijl/2; Stroobos/2.5o; udega /2, 50 ...

De Heraut
399 woorden
KERKMEUBILEERINGEN.

KERKMEUBILEERINGEN.

Mr. Groen van Prinsterer.Werken van Mr. GROEN VAN PRINSTERER, circa 50 deel jes, die bij uitgaaf pl.m. /30, — hebben gekost, nu aangeboden VOOr /3.25, niet n%ar genoegen kan franco teruggezonden worden. Bovendien ontvangt elke kooper een fraai portret van Groen v. Prinsterer, groot 37 bij ...

De Heraut
74 woorden
LEVENSVERZEKERING

LEVENSVERZEKERING

pEv: larSVERZESEBINde NederlanH An «• i845BRAND- BRAAKyrERXEBJERtBtCDEN HAAG (nx> eg«r Zutphei^. DIreetie HENNT. KAPITAAL / i.OOO.OeOiOf RESERVEFONDS nim , - UOO.OOMO ...

De Heraut
23 woorden
Van de Voleinding

Van de Voleinding

LVII. TWEEDE REEKS. XIX. Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Epheze i : 21.Ni ...

De Heraut
Dr. A. K.
4076 woorden
Geref. Gymnasium te Arnhem.

Geref. Gymnasium te Arnhem.

Geref. Gymnasium te Arnhem.Verl. Kastanjel 40.{Vroeger gevestigd ie Zetten^, Het Ie toelatingsexamen zal D.v. plaatshebben in de eerste helft der maand Juli. Aanvragen hiervoor, met opgave der klasse, waarvoor men toelating verlangt, worden vóór den len Juli a.s ...

De Heraut
57 woorden
GEREFORMEERD GYMNASIUM

GEREFORMEERD GYMNASIUM

GEREFORHEERD GYMNASIUM, te-A.]M: STE^IM> .A.IMC.Ouders of Voogden die hunne Zonen of Pupillen met den nieuwen cursus in eene derklassen van het GereformeerdGymnasium te Amsterdam wenschen geplaatst tezien, kunnen zich aanmelden vóór 1 Juli bij den onde ...

De Heraut
72 woorden
van 4