GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
1914-03-08
De Heraut
L G. WEISZ & C°.,

L G. WEISZ & C°.,

L G. WEISZ & C°.Commissionairs in Effecten, Westermarkt No. 21AMSTERDAM. ...

8 maart 1914
De Heraut
10 woorden
Te Koop „stemmen des Tifds”

Te Koop „stemmen des Tifds”

Te Koop „stemmen des Tifds"Ie Jaargang; in twee half-lederen banden. Elk eel afzonderlijk ƒ4.—. Beide deelen /7.—. ...

8 maart 1914
De Heraut
16 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

Voor de talrijke en hartelijke bewijzen van deelneming, ondervonden bij het afsterven mijner geliefde Echtgenoote, betuigt ondergeteekende zijn weigemeenden dank. J. WIERSUM.Loppersum, Maart 1914. ...

8 maart 1914
De Heraut
24 woorden
GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK VOOR NEDERLAND.

GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK VOOR NEDERLAND.

. .GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK VOOR NEDERLAND.BIJKANTOOR: ZWOLLE, BLOEIMENDALSTRAAT 18.\ M. BROUWER.DIRECTIE: \ Mr. H. VAN DER VEGTE.f F. J. BOLT.472 7o PANPBRIEVEN 100 74 °/o PANDBRIEVEN TEGEN BEURSKOERS. ...

8 maart 1914
De Heraut
25 woorden
Kerkorgel.

Kerkorgel.

Kerkorgel.Wegens plaatsing van grooter wordt een gerestaureerd Kerkorgel in uitstekende conditie, twee klavieren en pedaal, 16 registers, tegen zeer billijken prijs aangeboden. Adres: L. IJPMA en Co., Alkmaar. ...

8 maart 1914
De Heraut
28 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

Zoo de Heere wil en zij leven, hopen ^ onze geliefde Ouders *•GERRIT KAMPER*EN*MENSJE KAMPERden 15den Maart hunne «25-jarige Echtvereeniging %^ te herdenken. , tHunne dankbare Kinderen: JBASTIANA KAMPER. NEELTJE KAMPER. ...

8 maart 1914
De Heraut
31 woorden
COR. VISSER,

COR. VISSER,

COR. VISSER, ACCOUNTANTLid Ie klas der Nation. Organisatie" van Accountants = =I Leeuwarden - Telefoon Nos. 347 en 636 \Inrichten en contróleeren van administratiën; Opmaken van balansen; Omzettenvan zaken in Vennootschappen; Boekenonderzoek bij overname, ...

8 maart 1914
De Heraut
35 woorden
Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Zoo goed als nieuw. Br. fr. lett. E. bur. v.d. blad.Te koop aangebodenwegens nieuw-bouw voor billijken prijs: 1 nette preekstoel, 1 kapbank voor 10 zitplaatsen.Te bevragen onder letter J. bij den Boekh. J. J. BERENDS, Amersfoort. ...

8 maart 1914
De Heraut
36 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

POORTUGAAL, , 1 Maart 1914. Met smart geeft de kerkeraad kennis, dat Ds. Diemer, met advies der classe, wegens .geschokte gezondheid, een jaar rusttijd noodig heeft.Alle stukken voor den kerkeraad van nu voortaan te zenden aan: A. HOEK, Voorzitter Vkn den kerkeraad. ...

8 maart 1914
De Heraut
A.HOEK
40 woorden
Directeur

Directeur

Wordt ten spoedigste gezocht een tijdelijk plaatsvervangendDirecteurvoor de Kinderstichting, der Vereen, tot duurz. Verzorging v. Minderj., te Achteveld, Gem. Barneveld.VoU. inl. te bekomen bij de secretaresse Mevr. BRUMMELKAMP—EssER, Balistr. 70, 's-Gravenhage.Soil, i ...

8 maart 1914
De Heraut
44 woorden
van 4