GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
1914-03-08
De Heraut
Familiberichten.

Familiberichten.

Door 's Heeren goedheid werden wij heden verblijd door de voorspoedige geboorte van eene welgeschapen DOCH2ER.Alles wel. % J. C. FLACH. G. J. FLACH—DE WALLE.Dennenoord, Zuidlaren., 3 Maart 1914.Voorspoedig bevallen van een DOCHTER., Vrouwe TH. a Th. VAN DER HOOP- DU MA ...

De Heraut
51 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Houwerzijl (Gr.), S. van Leeuwen, te Oostermeer (Fr.). — Paesens ca., U. Ubbens, te Enumatil (Gr.). — Garrelsweer (Gr.), A. J. de Boer, te Grijpskerk (Gr.). — Amsterdam (vacwijlen Ds. L. Neijens), - F. C. Meijster, te Rotterdam. — G ...

De Heraut
653 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

Na een langdurig, doch zeer geduldig gedragen lijden, ging heden in den ouderdom van ruim 30 jaar mijn innig geliefden Echtgenoot, LIEUWE VAN DER LEIJ, na een gelukkige echtvereeniging van bijna 7 jaar, de hem door Christus bereide eeuwige rust binnen.Wed. L. v. D. LEIJ—KLIJNSMA en Familie ...

De Heraut
49 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

Voor de talrijke en hartelijke bewijzen van deelneming, ondervonden bij het afsterven mijner geliefde Echtgenoote, betuigt ondergeteekende zijn weigemeenden dank. J. WIERSUM.Loppersum, Maart 1914. ...

De Heraut
24 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

Heden ontsliep, zacht' en kalm, in de volle zekerheid des Eeuwigen levens, in den ouderdom van 69 jaren, onze innig gehefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en GrootvaderTJERK JACOB DE VRIES. Zwaar valt ons dit verUes.Wed. S. DE VRIES—PEETERS.i T TTDEIVRIES. Ap ...

De Heraut
79 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

Wederom trof onze Gemeente een gevoeligen slag, doordat van ons werd weggenomen, onzen Opziener TJERK JACOB DE VRIES.Wij gedenken dankbaar dat hij me groote trouw de Gemeente vele jaren mocht dienen en nu is ingegaan in de vreugde zijns Heeren. Trooste God de bedroefde familie en gedenken ...

De Heraut
55 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

Zoo de Heere wil en zij leven, hopen ^ onze geliefde Ouders *•GERRIT KAMPER*EN*MENSJE KAMPERden 15den Maart hunne «25-jarige Echtvereeniging %^ te herdenken. , tHunne dankbare Kinderen: JBASTIANA KAMPER. NEELTJE KAMPER. ...

De Heraut
31 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

Heden ontsliep, tot onze diepe droefheid, in haar Heer en Heiland, onze geliefde Moeder en GrootmoederTRIENTJE BAKKER, Weduwe van den Heer J. BOUWES, in den ouderdom van bijna 70 jaren.^H. DETHMERS—BouwES. Sneek, ' \ Ds. H. DETHMERS. T, , , , S G. BAVINCK—BouwES. ^"''''•'^'''"'IDS. ...

De Heraut
59 woorden
L G. WEISZ & C°.,

L G. WEISZ & C°.,

L G. WEISZ & C°.Commissionairs in Effecten, Westermarkt No. 21AMSTERDAM. ...

De Heraut
10 woorden
Directeur

Directeur

Wordt ten spoedigste gezocht een tijdelijk plaatsvervangendDirecteurvoor de Kinderstichting, der Vereen, tot duurz. Verzorging v. Minderj., te Achteveld, Gem. Barneveld.VoU. inl. te bekomen bij de secretaresse Mevr. BRUMMELKAMP—EssER, Balistr. 70, 's-Gravenhage.Soil, i ...

De Heraut
44 woorden
van 4