GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
1914-03-08
De Heraut
Familiberichten.

Familiberichten.

Heden ontsliep, tot onze diepe droefheid, in haar Heer en Heiland, onze geliefde Moeder en GrootmoederTRIENTJE BAKKER, Weduwe van den Heer J. BOUWES, in den ouderdom van bijna 70 jaren.^H. DETHMERS—BouwES. Sneek, ' \ Ds. H. DETHMERS. T, , , , S G. BAVINCK—BouwES. ^"''''•'^'''"'IDS. ...

De Heraut
59 woorden
L G. WEISZ & C°.,

L G. WEISZ & C°.,

L G. WEISZ & C°.Commissionairs in Effecten, Westermarkt No. 21AMSTERDAM. ...

De Heraut
10 woorden
Directeur

Directeur

Wordt ten spoedigste gezocht een tijdelijk plaatsvervangendDirecteurvoor de Kinderstichting, der Vereen, tot duurz. Verzorging v. Minderj., te Achteveld, Gem. Barneveld.VoU. inl. te bekomen bij de secretaresse Mevr. BRUMMELKAMP—EssER, Balistr. 70, 's-Gravenhage.Soil, i ...

De Heraut
44 woorden
Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Zoo goed als nieuw. Br. fr. lett. E. bur. v.d. blad.Te koop aangebodenwegens nieuw-bouw voor billijken prijs: 1 nette preekstoel, 1 kapbank voor 10 zitplaatsen.Te bevragen onder letter J. bij den Boekh. J. J. BERENDS, Amersfoort. ...

De Heraut
36 woorden
Kerkorgel.

Kerkorgel.

Kerkorgel.Wegens plaatsing van grooter wordt een gerestaureerd Kerkorgel in uitstekende conditie, twee klavieren en pedaal, 16 registers, tegen zeer billijken prijs aangeboden. Adres: L. IJPMA en Co., Alkmaar. ...

De Heraut
28 woorden
Historie der Martelaren,

Historie der Martelaren,

DEVolledige Uitgavemet 140 Platen.Historie der Martelaren, die, om de getuigenis der Evangelische Waarheid, hun bloed gestort hebben, geheel en nauwkeurig nagezien door, en gedrukt onder toezicht van Ds. J. H. LANDWEHR, Predikant bij de Gereformeerde Kerk te Rotterdam. ...

De Heraut
80 woorden
GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK VOOR NEDERLAND.

GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK VOOR NEDERLAND.

. .GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK VOOR NEDERLAND.BIJKANTOOR: ZWOLLE, BLOEIMENDALSTRAAT 18.\ M. BROUWER.DIRECTIE: \ Mr. H. VAN DER VEGTE.f F. J. BOLT.472 7o PANPBRIEVEN 100 74 °/o PANDBRIEVEN TEGEN BEURSKOERS. ...

De Heraut
25 woorden
Christus Alles in Allen

Christus Alles in Allen

VERSCHENEN: Christus Alles in AllenZes Leerredenen door J. van der Sluis Pred. te Varsseveld. Prijs ingenaaid ƒ 0.7S. -: - Gebonden ƒ 1.15.Tegen toezending van dit bedrag wordt U dit boek franco toegezonden of door tusschenkomst van den Boekhandel verkrijgbaar. A. A. VAN DEUT ...

De Heraut
44 woorden
Paedagogisch Tijdschrift

Paedagogisch Tijdschrift

Verschernen Afl. 10 van den nieuwen jaargang van hetPaedagogisch Tijdschriftvoor hetChristelijk Onderwijs.Teven$ orgaan der Vêreeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs.ONDER REDACTIE VANK. VAN DEN BERG, — A. JONKMAN. J. TH. R. SCHREUDER en H. J ...

De Heraut
188 woorden
van 4