GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
1914-03-08
De Heraut
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Houwerzijl (Gr.), S. van Leeuwen, te Oostermeer (Fr.). — Paesens ca., U. Ubbens, te Enumatil (Gr.). — Garrelsweer (Gr.), A. J. de Boer, te Grijpskerk (Gr.). — Amsterdam (vacwijlen Ds. L. Neijens), - F. C. Meijster, te Rotterdam. — G ...

De Heraut
653 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

Na een langdurig, doch zeer geduldig gedragen lijden, ging heden in den ouderdom van ruim 30 jaar mijn innig geliefden Echtgenoot, LIEUWE VAN DER LEIJ, na een gelukkige echtvereeniging van bijna 7 jaar, de hem door Christus bereide eeuwige rust binnen.Wed. L. v. D. LEIJ—KLIJNSMA en Familie ...

De Heraut
49 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CXXIII. VIERDE REEKS. XXIV. Doch Ik zal ze van het geweld der helle verlossen, Ik zal ze V) ij maken van den dood. O dood, waar zijn uwe pestilentiën? Helle, waar is uw verderf? Ber ...

De Heraut
Dr. A. K.
3657 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

Voor de talrijke en hartelijke bewijzen van deelneming, ondervonden bij het afsterven mijner geliefde Echtgenoote, betuigt ondergeteekende zijn weigemeenden dank. J. WIERSUM.Loppersum, Maart 1914. ...

De Heraut
24 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

Heden ontsliep, zacht' en kalm, in de volle zekerheid des Eeuwigen levens, in den ouderdom van 69 jaren, onze innig gehefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en GrootvaderTJERK JACOB DE VRIES. Zwaar valt ons dit verUes.Wed. S. DE VRIES—PEETERS.i T TTDEIVRIES. Ap ...

De Heraut
79 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

.DE SPEELMAN. II. DE BEWONERS; Tden de heer Van der Spronk zich op Jadis vestigde, had hij dit hoofdzakelijk gedaan om daar als een rijk land-edelman op zijn' gemak en voor zijn genoegen te leven. Hij sprak zoo ongeveer als de rijke dwaas, die tot zich ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1134 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

Wederom trof onze Gemeente een gevoeligen slag, doordat van ons werd weggenomen, onzen Opziener TJERK JACOB DE VRIES.Wij gedenken dankbaar dat hij me groote trouw de Gemeente vele jaren mocht dienen en nu is ingegaan in de vreugde zijns Heeren. Trooste God de bedroefde familie en gedenken ...

De Heraut
55 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Met bijzondere belangstelHng namen we kennis van dit stuk uit de Vragenlms van de Gereformeerde Kerk.Een inzender uit W. schrijft ons, dat hij maar niet begrijpt hoe die leden onzer Kerk, die voorstanders zijn van den Gereformeerden Bond, en de leden der «Gereformeerde Kerken in Nederland» ...

De Heraut
Dr. A. K.
1363 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

Zoo de Heere wil en zij leven, hopen ^ onze geliefde Ouders *•GERRIT KAMPER*EN*MENSJE KAMPERden 15den Maart hunne «25-jarige Echtvereeniging %^ te herdenken. , tHunne dankbare Kinderen: JBASTIANA KAMPER. NEELTJE KAMPER. ...

De Heraut
31 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

Heden ontsliep, tot onze diepe droefheid, in haar Heer en Heiland, onze geliefde Moeder en GrootmoederTRIENTJE BAKKER, Weduwe van den Heer J. BOUWES, in den ouderdom van bijna 70 jaren.^H. DETHMERS—BouwES. Sneek, ' \ Ds. H. DETHMERS. T, , , , S G. BAVINCK—BouwES. ^"''''•'^'''"'IDS. ...

De Heraut
59 woorden
van 4