GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

38 resultaten
Filteren
van 4
1914-04-12
De Heraut
Een Luther-fabel.

Een Luther-fabel.

Men klaagt van Roomsche zijde soms bitter over de onjuiste voorstellingen, die de Protestantsche pers van de Roomsche Kerk geeft. En niet geheel ten onrechte. Vooral op historisch gebied zwerft in sommige Protestantsche en fel antipapistische kringen nog menige fabel rond, die reeds lang door de ...

12 april 1914
De Heraut
422 woorden
Na Zuid-Holland maakt

Na Zuid-Holland maakt

Amsterdam, p April igi^.Na Zuid-Holland maakt ook Utrecht zich op, om .de propaganda voor onze Gereformeerde Hoogeschool met kracht op te vatten. Ook hier is reeds een comité' gevormd, en een-propagandameeting zal worden gehouden. Noord-Holland zal nu wel niet lang meer op zich laten wacht ...

12 april 1914
De Heraut
668 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Aan de artikelen die H. H. in de Geldersche Kerkbode schrijft, ontleenen we dit over het beoordeelen van hen, die tot het H. Avondmaal worden toegelaten: Wij beweren natuurlijk niet, dat men toezien moet slechts diegenen op belijdenis des geloots tot het H. Avondmaal toe te laten, die opre ...

12 april 1914
De Heraut
Dr. A. K.
1098 woorden
GEMENGD NIEUWS.

GEMENGD NIEUWS.

Slechts ééne collecte in het jaar. In het canton Neuchatel van Zwitserland bestaat eene Vrije Kerk. Om in de kosten voor den eeredienst te voorzien, wordt daarin op één Zondag in het jaar eene collecte gehouden. Door deze inzameling worden alle benoodigde middelen opgebracht. Wanneer men hier of ...

12 april 1914
De Heraut
WINCKEL.
565 woorden
„Daar zij licht! En daar werd licht”.

„Daar zij licht! En daar werd licht”.

[PASCHEN 1914]. En God zcide: Daar zij licht. En daar werd licht. Genesis 1 : 3, Christus' opstanding is de eindelijke door-, < *Öreking van het licht in de donkerheid en ^^duisternis van de Doodsmacht. ; Waar die macht van den Dood intreedt, wordt ...

12 april 1914
De Heraut
Dr. A. K.
1173 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

PAASCHFEEST. O dag van heil, o dag van vreugd Die al Gods kinderen verheugt; Zij Gods genS. geprezen! Komt, heffen wij het feestlied aan: De Heer is waarlijk opgestaan. En uit den dood verrezen. De Heiland, de Overwinnaar leeft Die ons het eeuwig leven geeft. ...

12 april 1914
De Heraut
HOOGENBIRK.
548 woorden
Het doctoraat.

Het doctoraat.

VI. Om elke gedachte af te snijden, alsof de Doctoren of Professoren in de Theologie een soort kerkelijk ambt zouden bekleeden in onze Kerken, moet ten slotte nog de aandacht worden gevestigd op de uitdrukkelijke bepaling, die in onze Kerkenorde voorkomt, dat aan h ...

12 april 1914
De Heraut
DR. H. H. K.
2363 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).Geen beroep voor predikanten boven de 40 jaar!Geachte Redactie fIn De Bazuin wordt door Prof. Bouwman nogmaals de aandacht erop gevestigd, dat predikanten van i 45 jaar tegenwoordig voor een beroep niet meer in aanmerking schijnen ...

12 april 1914
De Heraut
v. H.
1180 woorden
De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

Geahonneerden op DE HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, geëindigd ji Maart, ten bedrage van f 1.20, per postwissel over te maken, welke men gelieve te adresseeren aanDe abonnementsprijs /I.ZO per kwartaal. van De Heraut isNa ontvangst van den postw ...

12 april 1914
De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
53 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

L.S.Aangezien de Geref. kerk te Steenwijk A en de Geref. kerk te Steenwijk B tot ineensmelting gekomen zijn, verzoekt de kerkeraad van de vereenigde kerk, dat voortaan stukken, voor hem bestemd, gericht worden aan den kerkeraad van de Geref. kerk te Steenwijk, waarbij zij geadresseerd kunn ...

12 april 1914
De Heraut
Ds. J. HANIA.
Ds. J. BOSCH.
Ds. R. V. D. KAMP
A. J. KWANTES
P. KWANTES FZN
J. W. V. D. BOSCH
L. G. GORIS
1374 woorden
van 4