GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
1914-12-20
De Heraut
„Vrede op aarde”.

„Vrede op aarde”.

[KERSTFEEST 1914.] Eere zij God iifttde hocsgste hemelen, en vrede op aarde, in de menschen een welbehagen. Lucas 2 : 14. Toen in Efrata's velden de onafzienbare heirschare van Gods engelen nederdaalde, en op hemelsche tonen, in heil ...

20 december 1914
De Heraut
Dr. A. K.
3820 woorden
Valsche bedoelingen.

Valsche bedoelingen.

Prof. Bouwman meent, dat wc hem vaïsche bedoelingen hebben toegeschreven, tuen we tegen iegendevorniing opkwamen.Reeds het woord legendevorming weerspreekt dit. Een legende vormt zich niet opzettelijk en met een «valsche bedocling«, maar onbewust, vaak zelfs volkomen ter goeder trouw. ...

20 december 1914
De Heraut
DR. H. H. K.
371 woorden
Voor Kootwijks scholen.

Voor Kootwijks scholen.

In hartelijken dank ontvangen van N. N., Hilversum /'lO; van X. .N., postwis^el groot I'i : .van (icu l\ccr Joh. Ivsnieycr ic Rotterdam een wissel groot f 2, zijnde / 1 van Mej. de Wed. V. G. en ƒ 1 van den heer T. O.Ds. J. H. HOUTZAGERS, voorzitter. ...

20 december 1914
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS
46 woorden
Nu we de meest belangrijke

Nu we de meest belangrijke

Amsterdaiii; 18 Dec. 1914.Nu we de meest belangrijke beslissingen der Sjnode, nl. die in zake het Doctoraat, de Zending, de herziening der Statenvertaling, de invoering van een Gereformeerden gezangenbundel en de declaratie omtrent den oorlog, besproken en toegelicht hebben, kunnen we de o ...

20 december 1914
De Heraut
2378 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

KERSTZANGEN. UIT OUDE DAGEN. I. Vóór het feest. Ons feestlied rijze tot Gods troon. Prijst nu den Heer op blijden toon. Looft thans den Heer die eeuwig leeft Die ons Zij ...

20 december 1914
De Heraut
HOOGENBIRK.
467 woorden
Van ’t Kostelijke Premieboek bij ’t Jaarboekje is thans reeis een Derde druk ter perse gelegd.

Van ’t Kostelijke Premieboek bij ’t Jaarboekje is thans reeis een Derde druk ter perse gelegd.

Van ’t Kostelijke Premieboek bij ’t Jaarboekje is thans reeis een Derde druk ter perse gelegd.Jaarboekje 30 cent. Jaarboekje met premieboek 90 cent. Alom verkrijgbaar en bij den Uitgever E. J. BOSCH Jbzn. te Nijverd1^" Er is maar één roep over de prachtige uitvoering van Jaarboekje ...

20 december 1914
De Heraut
47 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Reeuwijk-Sluipwijk, P. Jukkenekke J.Pzn., te Kockengen. — Gaast ca. en Piaam ca., Y. v. d. Zee, cand. te Wirdum (Fr.). — Oostermeer (Fr.), S. de Vries, te Klazienaveen (Dr.). — Langerak (Z.-H.), A. Jansens, (voorm. Chr. Geref. Pred. ...

20 december 1914
De Heraut
471 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden ontsliep tot onze innige droefheid, in zijn Heere en Heiland, onze geliefde Broeder, Behuwdbroeder en Oom, TEUNIS VAN DIEREN.C. VAN DIEREN. H. I. VAN DIEREN—STAAL. W. C. VAN DIEREN.Nijkerk., 13 December 1914. ...

20 december 1914
De Heraut
34 woorden
UITGAVE J. H. KOK

UITGAVE J. H. KOK

Ds, J. J, KNAPOP DEN DORSCHVLOEROVERDENKINGENIN HET OORLOGSJAAR 1914Prijs /1.90, in Stempelband ƒ1.25Oj) den ernst der tijden te wijzen., aandacht Ie vragen voor de Slem, Gods, die in de wereldgerichten tot ons komt., op te wekken tot verootmoediging en bekeerin ...

20 december 1914
De Heraut
114 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Hedenmorgen op huisbezoek zijnde, werd door plotselinge krankheid aangegrepen, en overleed des nachts onze beminde broederJOHANNES HENDRIK VAN LONKHUIJZEN in den ouderdom van ruim 73 jaren.Vele jaren diende hij deze Kerk als Ouderling met zijne, van God hem geschonkene rijke gaven. ...

20 december 1914
De Heraut
88 woorden
van 4