GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1915-10-17
De Heraut
Van de Voleinding

Van de Voleinding

CLXXXII. ZESDE REEKS. V. Als de wolken vol geworden zijn, zoo storten zij piasregen uit op de aarde; en als de boom naar het zuiden, of als hij naar het noorden valt, in de plaatse, ...

De Heraut
Dr
A. K.
3643 woorden
Elk Student soldaat, - ook de theoloog.

Elk Student soldaat, - ook de theoloog.

I. Gelijk we bij de korte aankondiging van het woord, waarmede de pro-rèctor Profv Diepenhorst de colleges aan de Vrije Universiteit opende, beloofden, komen we thans nader op deze rede terug, die éérst thans, nu ze in druk voor ons ligt, naar 'behooren gewaardeerd ...

De Heraut
1155 woorden
Op Woensdag 20 October

Op Woensdag 20 October

Amsterdam, 15 October 1915.Op Woensdag 20 October zal in een openbare Senaatszitting, die te 3 ure in het Gebouw voor den Werkenden Stand zal gehouden worden, de Rector der Vrije Universiteit, Dr. C. van Gelderen, na het houden eener redevoering het Rectoraat overdragen aan den nieuwbenoem ...

De Heraut
496 woorden
De kinderen des Verbonds.

De kinderen des Verbonds.

XI. De vraag, hoe we over onze kinderen te denken hebben, is door onze Gereformeerde Kerk niet los en op zichzelf beantwoord, maar altoos in verband met het vraagstuk van den kinderdoop. Het was de strijd met de Wederdoopers eenerzijds, die de noodzakelijkheid van ...

De Heraut
DR. H. H. K.
1790 woorden
„Alleen ken Uwe ongerechtigheid".

„Alleen ken Uwe ongerechtigheid".

Alleen ken uwe ongerechtigheid, dat gij tegen den HEERE uwen God hebt overtreden, en uwe wegen .verstrooid hebt tot de vreemden, onder allen groenen boom, maar zijt mijner stemme niet gehoorzaam geweest, spreekt de HEERE. Jeremia 3 : 13. Op schromelijke wijze schie ...

De Heraut
Dr. A. K.
1401 woorden
Voor Kinderen

Voor Kinderen

AAN VRAGERS. Eenige jongelui uit de legerplaats te Oldebroek zonden een drietal vragen, die hier volgen: 1. Op welke wijs zijn de Indianen te Amerika gekomen. Anders gezegd, langs welken weg is Amerika bevolkt? 2. Hoe zijn de negers daar gekomen ? ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
838 woorden
Ingezonden Stukken

Ingezonden Stukken

Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.)Aan de Redactie van De Heraut.Mijnheer de Redacteur!De 35e verjaardag der Vr^e Universiteit.De heer Mr. A. J. L. van Beeck Calkoen, Rijnstraat 10, den Haag, vraagt'aan de lezers van de Rotterdamtner of zij vóór 20 October a. ...

De Heraut
GULDENSMAN
200 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN^ Nijverdal (als 2e missionair predikant op West-Soemba), K. Schilder, te Ambt-VoUenhove (A). — Asperen en Enter, J. E. Westerhuis, te Gramsbergen. — Tzum, S. Veltman, te Niawier ca. — Urk, C. Bouma, te Schoonebeek. — Oldeboorn, P, Hek ...

De Heraut
255 woorden
Leestafel.

Leestafel.

1. JAMES M. LUDLOW. DË DOCHTER VAN JERUSALEM. J. H. Kok — 1915. KAMPEN.Dit boek is een HoUandsche bewerking van een Engelsch verhaal dat zich in PALESTINA en meer bepaald te JERUSALEM afspeelt in den tijd der MAKKABEËN.De gebeurtenissen beschreven in de twee boeken der MAKKABEËN lee ...

De Heraut
G.
1336 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Naar aanleiding van den predikantennood schrijft Ds. Schouten in de Geldersche Kerkbode: Een tweede factor, die bij de behandeling van dit onderwerp ter sprake moet komen en die met de eerste in nauw verband staat, is, dat vele predikanten in den tegenwoordigen tijd hebben te klagen over g ...

De Heraut
715 woorden
van 3