GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1915-10-17
De Heraut
Elk Student soldaat, - ook de theoloog.

Elk Student soldaat, - ook de theoloog.

I. Gelijk we bij de korte aankondiging van het woord, waarmede de pro-rèctor Profv Diepenhorst de colleges aan de Vrije Universiteit opende, beloofden, komen we thans nader op deze rede terug, die éérst thans, nu ze in druk voor ons ligt, naar 'behooren gewaardeerd ...

De Heraut
1155 woorden
Voor Kinderen

Voor Kinderen

AAN VRAGERS. Eenige jongelui uit de legerplaats te Oldebroek zonden een drietal vragen, die hier volgen: 1. Op welke wijs zijn de Indianen te Amerika gekomen. Anders gezegd, langs welken weg is Amerika bevolkt? 2. Hoe zijn de negers daar gekomen ? ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
838 woorden
Plaatsgebrek noodsaakt ons

Plaatsgebrek noodsaakt ons

Plaatsgebrek noodzaakt ons Advertentien tot een volgetid nutnmer uit te stellen. ...

De Heraut
11 woorden
Ingezonden Stukken

Ingezonden Stukken

Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.)Aan de Redactie van De Heraut.Mijnheer de Redacteur!De 35e verjaardag der Vr^e Universiteit.De heer Mr. A. J. L. van Beeck Calkoen, Rijnstraat 10, den Haag, vraagt'aan de lezers van de Rotterdamtner of zij vóór 20 October a. ...

De Heraut
GULDENSMAN
200 woorden
GOLDSCHMEDING

GOLDSCHMEDING

GOLDSCHMEDINQPIANO'S - ORGELS.KALVERSTRAAT 58 - WARMOESSTRAAT 141. UTRECHTSCKESTR. 119 - KEIZERSGR. 209-303AMSTERDAM. ...

De Heraut
11 woorden
Op Woensdag 20 October

Op Woensdag 20 October

Amsterdam, 15 October 1915.Op Woensdag 20 October zal in een openbare Senaatszitting, die te 3 ure in het Gebouw voor den Werkenden Stand zal gehouden worden, de Rector der Vrije Universiteit, Dr. C. van Gelderen, na het houden eener redevoering het Rectoraat overdragen aan den nieuwbenoem ...

De Heraut
496 woorden
De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

Met. vriendelijkcn dank aan zoovele geabonneerden, die ons de verschuldigde abonnementsgelden over het afgeloopen kwartaal reeds toezonden, nemen wij de vrijheid hun, die dit nog niet deden, te verzoeken, sulks alsnog uiterïilk den 20sten dezer te doen en hun postwissel te adresseeren aanD ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
70 woorden
De kinderen des Verbonds.

De kinderen des Verbonds.

XI. De vraag, hoe we over onze kinderen te denken hebben, is door onze Gereformeerde Kerk niet los en op zichzelf beantwoord, maar altoos in verband met het vraagstuk van den kinderdoop. Het was de strijd met de Wederdoopers eenerzijds, die de noodzakelijkheid van ...

De Heraut
DR. H. H. K.
1790 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN^ Nijverdal (als 2e missionair predikant op West-Soemba), K. Schilder, te Ambt-VoUenhove (A). — Asperen en Enter, J. E. Westerhuis, te Gramsbergen. — Tzum, S. Veltman, te Niawier ca. — Urk, C. Bouma, te Schoonebeek. — Oldeboorn, P, Hek ...

De Heraut
255 woorden
Leestafel.

Leestafel.

1. JAMES M. LUDLOW. DË DOCHTER VAN JERUSALEM. J. H. Kok — 1915. KAMPEN.Dit boek is een HoUandsche bewerking van een Engelsch verhaal dat zich in PALESTINA en meer bepaald te JERUSALEM afspeelt in den tijd der MAKKABEËN.De gebeurtenissen beschreven in de twee boeken der MAKKABEËN lee ...

De Heraut
G.
1336 woorden
van 3