GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
1915-12-26
De Heraut
De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

Geabonneerden op DE HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, eindigende ji Dec, ten bedrage viitt f 1.20, per postwissel over te maken, welke men gelieve te adresseeren aanDe Administratiö van „De Heraut", Amsterdam.De abonnementsprijs /1.20 per kwartaa ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
54 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Biddende Staatslieden. De president der'Vereenigde Staten van N.-Amerika heeft, toen hij eenige maanden geleden met zijn ministers vergaderd was om te beraadslagen over eene netelige quaestie, gezegd, dat hij niet wist wat zijn raadsleden bij zulke gelegenheden deden, maar dat hij gewoon was, eer ...

De Heraut
WINCKEL
923 woorden
Voor Kootwijks scholen.

Voor Kootwijks scholen.

Ill hartelijken dank ontvaugen van de familie ten H. te Hilversum f 20; van S. S. muntbiljet van ƒ 10.Ds. J. H. HOUTZAGERS, voorzitter. ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS
22 woorden
Voor Kinderen

Voor Kinderen

KERSTFEEST. Ons is geboren 't Van God verkoren. Heilig, heerlijk Kindekijn. Waar 't niet geboren, - Wij waren verloren. . - " Laat ons vroolijk, vroolijk zijn.Met liederen als deze spraken vijf en' meer eeuwen geleden de geloovigen iu de kerken onzes lands h ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
913 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).Aan belangstellenden wordt meegedeeld, dat te Medan is opgericht een Vereeniging tot behartiging der Godsdienstige belangen der verstrooide Gereformeerden ter Sumatra's Oostkust en Atjeh, en verzoeten wij de leden of doopleden der Geref. Kerken ...

De Heraut
MR. R. SLOTEMA
P. A. CoLIJN
J. HOGERVORST
J. J. MEEUWSE.
164 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BXROEPEN: Alteveer (bij Hoogeveen), en Hoogvliet, J. W. Esselink, te Wateringen. — Idskenhuizen, J. H. Broek Roelofs, te Schildwolde. — Axel, J. Sybesma, te Zierikzee. — Spijk, (Gr.), H. A. Munnik, te Bunschoten. — Driebergen, F. H. van Loon, ...

De Heraut
289 woorden
Predikant

Predikant

Jongmensch in het bezit van het Einddiploma van het Gymnasium, die zich gaarne totPi*eclikantzag opgeleid, ZOEKT IEMAND, die hem daartoe financieel wil steunen. Br. onder lett. Z., aan het Bureau van dit blad. ...

De Heraut
34 woorden
Familieberichten

Familieberichten

•••*•***•***•••*•*•••••••••••••Met dank aan den Heere geven wij kennis, dat, zoo de Heere wil en zij leven, onze geliefde'OudersopJAN PLAS ENGRIETJE DE WAALOudejaarsdag, a. s. gedenken hunne150-jarige Eëhtvereeniging.% (Ps. 92 : 13—16.)Hun l ...

De Heraut
54 woorden
Buitenland

Buitenland

Turkije. Armenië.Het bericht, dat er duizenden bij duizenden Armenische Christenen door de Mahomedaansche Turken vermoord werden, heeft in breede kringen ontroering en verontwaardiging gewekt. Later werd gemeld, dat de Armeniërs, tegen het Turksche gezag in opstand gekomen waren, zoodat he ...

De Heraut
531 woorden
P. DE VISSER

P. DE VISSER

Heden , overleed op 80-jarigen onzen vriend en broederleeftijdJAC. GELDOF Pz., Voorz. van het Schotlbestuur.Met al de krachten die hem gegeven waren, heeft hij de zaak van het Chr. Onderw. in onze Gemeente, van de stichting der Vereeniging af, eerst als gewoon daarna een aant ...

De Heraut
74 woorden
van 4