GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1916-02-20
De Heraut
Van de Voleinding

Van de Voleinding

CXCVIll. ZESDE REEKS. XXI. Zie, op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die vrede doet hooren. Vier uwe vierdagen, o Juda, betaal uwe geloften; want de Bélialsman ...

20 februari 1916
De Heraut
Dr. A. K.
3420 woorden
De kinderen des Verbonds.

De kinderen des Verbonds.

XXI. Het gewone argument, waarmede de bestrijders van den kinderdoop aankomen, dat èn in het Nieuwe Testament èn bij de oudste kerkelijke schrijvers wel voortdurend sprake is van den doop der volwassenen, maar nergens van den doop der onmondige kinderen, moge gesch ...

20 februari 1916
De Heraut
DR. H. H. K.
2530 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrye Universiteit. Men schrijft ons uit Velp : Een comité van 12 personen is hier gevormd, die ieder eenige vrienden zullen-bezoeken-in het belang der Vrije Universiteit. Ter inleiding van dezen arbeid sprak de heer Jac. van Oversteeg Woensdag in de Geref. K ...

20 februari 1916
De Heraut
H. BAVINCK.
K. v. D. VEEN
JOH. S. LANGEN
1538 woorden
GROOTE BALANS-OPRUIMING

GROOTE BALANS-OPRUIMING

GROOTE BALANS-OPRUIMINGVAN EENE BELANGRIJKE PARTIJ MOOIE, NIEUWE BOEKENTEGEN ONGEKENDE SPOTPRIJIZEN.De keuze uii onderstaande lijst is vrij; docli voor minder dan ƒ1.50 kan wegens de buitengewoneprijsvermindering, niet worden geleverd.I. Hoogeveen. Vlinder Atlas ...

20 februari 1916
De Heraut
1499 woorden
Voor Kinderen

Voor Kinderen

MARTHA'S BEPROEVING. I. PAPA'S LESSEN. Vele kinderen krijgen een dubbeltje, kwartje of zelfs een gulden, als er een tand of kies door den tandarts moet uitgetrokken worden; toen Martha's twee voortande ...

20 februari 1916
De Heraut
HOOGENBIRK.
1441 woorden
De heer Bensdorp heeft aanleiding

De heer Bensdorp heeft aanleiding

Ainstcrdain, 18 h'ebruari 1916.De beer Hen.sdorp heeft aanleiding gevj; )nden in de korte aankondiging, die we gaven van Dr, Brinkman'.s dissertatie over de Gerechtigheid Gods bij l'aulus, om het oude maar nog altoos niet verroeste slagx.waarS uit de schede te halen en op onbehouwen wijze ...

20 februari 1916
De Heraut
1287 woorden
Leestafel.

Leestafel.

WAT BEDOELT DE VRIJE UNIVERSITEIT. — Uitgegeven in MCMXVI.• Dit dezer dagen verschenen boekje in duodecimo formaat en van slechts 28 bladzijden, gaat uit van de VEREENIGING VOOR HOOGER ÜNDERWIJS 01' GEREFORMEERDE^f GRONDSLAG te AMSTERDA.VI en is aldaar aan het Bureau dier Vereeniging: KEIZ ...

20 februari 1916
De Heraut
G.
1268 woorden
„Zie, dat volk zal alleen wonen".

„Zie, dat volk zal alleen wonen".

Want van de hoogte der steenrotsen zie ik hem, en van de heuvelen aanschouw ik hem. Zie, dat volk zal alleen wonen, en het zal onder de heidenen niet gerekend worden. Numeri 23 : 9. In onze gewone spreekmanier zou dit zeggen van Bileam niet spreken' van talleen won ...

20 februari 1916
De Heraut
Dr. A. K.
1227 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Z-wedea. Ia de Zweedsche Lutherschc Staatskerk is men overgegaan tot het ordenen van broeders, die onder den naam van „diakenen" sociaal en philantropisch vverk hebben te verrichten. Zij, die zich aan dit werk willen wijden, moeten eerst zes maanden lang toonen dat zij gezind zijn de laagste en g ...

20 februari 1916
De Heraut
415 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Een weldoenster uit hare gevangensckap vtrlost. De Oostenrijksche gravin de Latour, de bekende weldoenster der armen die in hare inrichting te Russiz bij GSrz en te Treffen in Zuid-Oostjnrgk, met haar geheele vermogen honderden ; rr.i.r. ctn vrije woning en vrij onderhoud bood en welke aan hunne ...

20 februari 1916
De Heraut
WlNCKÉL.
369 woorden
van 3