GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1916-02-20
De Heraut
Leider en Leiding

Leider en Leiding

in deze volgorde te lezen: iire PartijDs. Koffyberg, Gij Calvinisten /' 0.40 » Opruiing? ...» 0.3S Dr. A. Kuypér, Starrentritsen . » 0.70 Mr. Th. Heemskerk, Een woord., naar aanl. der Starrentritsen » 0.2S Leider en Leiding door Mr.Anema, Dr. Bavinck, Mr. Diepenhorst, ...

De Heraut
95 woorden
Ds. H. C. VAN DEN BRINK,

Ds. H. C. VAN DEN BRINK,

IsnÉsonder de loden van de OereformesrdeKerken in Nederland.Verantwoording van 15 Jan. tot 12 Febr. 1916.Collecten of b ij dragen: van Deventer ƒ12.8214; Suawoude ƒ17.8614; Lemele ƒ 6, 23H; Nieuwleusen ƒ4.63; Gramsbergen ƒ6.56; Lutten ƒ 14; Avereest ƒ 7.51J^; Dalfsen ƒ ...

De Heraut
215 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor de Vereeriiging: Aan Contributiën: door Ds. J. Eunia te Arnemuiden ƒ 7.50 en ƒ 19-verhoogde contributie, samen ƒ26.50; door het comité te Vlaardingen ca., verhoogde contributie ƒ33.50; door den heer M. J. Sollman uit Bussum ƒ126, uit Naarde ...

De Heraut
207 woorden
GROOTE BALANS-OPRUIMING

GROOTE BALANS-OPRUIMING

GROOTE BALANS-OPRUIMINGVAN EENE BELANGRIJKE PARTIJ MOOIE, NIEUWE BOEKENTEGEN ONGEKENDE SPOTPRIJIZEN.De keuze uii onderstaande lijst is vrij; docli voor minder dan ƒ1.50 kan wegens de buitengewoneprijsvermindering, niet worden geleverd.I. Hoogeveen. Vlinder Atlas ...

De Heraut
1499 woorden
Voor Kootwijks soholen.

Voor Kootwijks soholen.

In hartelijken dank ontvangen van den heer A. C. V. Drimmelen te Klundert, gevonden in de coll. Geref. Kerk /'2.50.Ds. J. H. HOUTZAGERS, rwr«tó«-. ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS
27 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Z-wedea. Ia de Zweedsche Lutherschc Staatskerk is men overgegaan tot het ordenen van broeders, die onder den naam van „diakenen" sociaal en philantropisch vverk hebben te verrichten. Zij, die zich aan dit werk willen wijden, moeten eerst zes maanden lang toonen dat zij gezind zijn de laagste en g ...

De Heraut
415 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Een weldoenster uit hare gevangensckap vtrlost. De Oostenrijksche gravin de Latour, de bekende weldoenster der armen die in hare inrichting te Russiz bij GSrz en te Treffen in Zuid-Oostjnrgk, met haar geheele vermogen honderden ; rr.i.r. ctn vrije woning en vrij onderhoud bood en welke aan hunne ...

De Heraut
WlNCKÉL.
369 woorden
Voor Kinderen

Voor Kinderen

MARTHA'S BEPROEVING. I. PAPA'S LESSEN. Vele kinderen krijgen een dubbeltje, kwartje of zelfs een gulden, als er een tand of kies door den tandarts moet uitgetrokken worden; toen Martha's twee voortande ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1441 woorden
Leestafel.

Leestafel.

WAT BEDOELT DE VRIJE UNIVERSITEIT. — Uitgegeven in MCMXVI.• Dit dezer dagen verschenen boekje in duodecimo formaat en van slechts 28 bladzijden, gaat uit van de VEREENIGING VOOR HOOGER ÜNDERWIJS 01' GEREFORMEERDE^f GRONDSLAG te AMSTERDA.VI en is aldaar aan het Bureau dier Vereeniging: KEIZ ...

De Heraut
G.
1268 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrye Universiteit. Men schrijft ons uit Velp : Een comité van 12 personen is hier gevormd, die ieder eenige vrienden zullen-bezoeken-in het belang der Vrije Universiteit. Ter inleiding van dezen arbeid sprak de heer Jac. van Oversteeg Woensdag in de Geref. K ...

De Heraut
H. BAVINCK.
K. v. D. VEEN
JOH. S. LANGEN
1538 woorden
van 3