GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1916-02-20
De Heraut
De Evangelisatie-arbeid in Noord-Brabant en Limburg.

De Evangelisatie-arbeid in Noord-Brabant en Limburg.

De deputaten van de Particuliere Synode der Gereformeerde Kerken in Noord-Brabant en Limburg zenden ons het verslag toe van den Evangelisatie-arbeid dezer Kerken in Noord-Brabant en Limburg. Uit dit verslag blijkt, hoe vol ijver en liefde deze zeer zwakke , Kerken zich ook in het afgeloopen jaar ...

20 februari 1916
De Heraut
186 woorden
Ds de Gaay Fortxman.

Ds de Gaay Fortxman.

Op Zondag 19 Februari zal Ds. de Gaa\-Fortman, - die de oudste in jaren van Amsterdam's predikahten is, herdenken, hoe hij 45 jaar geleden bevestigd werd in Ket ambt van Dienaar des Woords te Vleuten.Gaarne brengen we den geachten jubilaris bij dit ambtsfeest ook onzen hartelijken gelukwen ...

20 februari 1916
De Heraut
209 woorden
De heer Bensdorp heeft aanleiding

De heer Bensdorp heeft aanleiding

Ainstcrdain, 18 h'ebruari 1916.De beer Hen.sdorp heeft aanleiding gevj; )nden in de korte aankondiging, die we gaven van Dr, Brinkman'.s dissertatie over de Gerechtigheid Gods bij l'aulus, om het oude maar nog altoos niet verroeste slagx.waarS uit de schede te halen en op onbehouwen wijze ...

20 februari 1916
De Heraut
1287 woorden
De kinderen des Verbonds.

De kinderen des Verbonds.

XXI. Het gewone argument, waarmede de bestrijders van den kinderdoop aankomen, dat èn in het Nieuwe Testament èn bij de oudste kerkelijke schrijvers wel voortdurend sprake is van den doop der volwassenen, maar nergens van den doop der onmondige kinderen, moge gesch ...

20 februari 1916
De Heraut
DR. H. H. K.
2530 woorden
„Zie, dat volk zal alleen wonen".

„Zie, dat volk zal alleen wonen".

Want van de hoogte der steenrotsen zie ik hem, en van de heuvelen aanschouw ik hem. Zie, dat volk zal alleen wonen, en het zal onder de heidenen niet gerekend worden. Numeri 23 : 9. In onze gewone spreekmanier zou dit zeggen van Bileam niet spreken' van talleen won ...

20 februari 1916
De Heraut
Dr. A. K.
1227 woorden
Van de Voleinding

Van de Voleinding

CXCVIll. ZESDE REEKS. XXI. Zie, op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die vrede doet hooren. Vier uwe vierdagen, o Juda, betaal uwe geloften; want de Bélialsman ...

20 februari 1916
De Heraut
Dr. A. K.
3420 woorden
van 3