GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
1916-11-05
De Heraut
Tegen het vloeken.

Tegen het vloeken.

In de Amsterdamsche Kerkbode kwam een ingezonden schrijven voor van den heer R., waarin hij evenals'wij tegen deze nationale zonde opkomt en tevens een practischen raad geeft, hoe wij Christenen hiertegen kunnen getuigen: Onder de nationale zonden van ons volk behoort zeer zeker in de eers ...

5 november 1916
De Heraut
631 woorden
De Amsterdammer, die steeds

De Amsterdammer, die steeds

Amsterdam, 3 Nov. 1916.De Amsterdammer, die steeds een warm pleit voert voor den arbeid der Evangelisatie, meent, dat naast de bekende middelen voor dit doel aangewend, zooals huisbezoek, spreken in wijklokalen, het houden van openlucht-samenkomsten op parken en pleinen, de verspreiding va ...

5 november 1916
De Heraut
903 woorden
Nog eens het lot.

Nog eens het lot.

De vraag wordt ons gedaan, of wanneer in een gemeen'^e bij de stemming over een Dienaar des Woords of over de ouderlingen en diakenen, het verschil tusschen vroeger A en B telkens weer den doorslag blijkt te geven, het dan niet beter is de toevlucht tot het lot te nemen, omdat ook de Schrift ons ...

5 november 1916
De Heraut
Dr. H. H. K.
279 woorden
„Te wandelen met uwen God".

„Te wandelen met uwen God".

Hij heeft u bekend gemaakt, o mensch, wat goed is; en wat eischt de HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uwen God? Micha 6 : 8. „Wandelen" beduidt thans veelal voor korte poos 't huis uitgaan, om in de nat ...

5 november 1916
De Heraut
Dr. A. K.
1245 woorden
Onjuiste titulatuur?

Onjuiste titulatuur?

De heer Casimier zendt ons een protest tegen den onjuisten titel, dien we hem zouden gegeven hebben van »gewezen predikant bij de Gereformeerde Kerken«. Hij was predikant, schrijft hij, niet bij de »Gereformeerde Kerken«, maar bij de Gereformeerde Kerk van Oldenkerk. Deze heeft bij wettig Kerkera ...

5 november 1916
De Heraut
444 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Oorlogs-moraal. Onder dit opschrift schrijft A. K. Jr. in de Gereformeerde Kerkbode van Rotterdam h^t volgende: Amesius, in den tijd der groote Dordtsche Synode Hoogleeraar te Franeker, was een onzer beste Moralisten, en wij Gereformeerden hebben aan hem een uitnemend werk ^ over de Ethiek ...

5 november 1916
De Heraut
929 woorden
Het gereformeerd karakter van ons volksleven.

Het gereformeerd karakter van ons volksleven.

Naar aanleiding van wat we schreven over de Remonstrantsche Kerk te Bleiswijk, die in handen der Gereformeerden overging, omdat de Remonstranten warenuitgestorven, en die nu al voor de Gereformeerden te klein werd, maakt de Kerknieuwsschrijver in de Nieuwe Rotterdammer twee opmerkingen. ...

5 november 1916
De Heraut
217 woorden
Het verhuren van zitplaatsen.

Het verhuren van zitplaatsen.

De heer R. van Wageningen, lid der Gereformeerde Kerk te Zuidwolde in Groningen, heeft onder den titel: Het reserveeren van zitplaatsen in onze Kerkgebouwen, een brochure in 't licht gegeven, waarin hij tegen 't verhuren van zitplaatsen in de Kerken opkomt. Liefst zou hij zelfs elke vaste aanwijz ...

5 november 1916
De Heraut
1070 woorden
Leestafel.

Leestafel.

1. DE SPIEGEL. Weekillustratie voor het Christelijk gezin. Uitgever W. Kirchner, Amsterdam.De heer KIRCHNER zond ons een keurig gebonden exemplaar van den Xen jaargang dezer periodiek. Een boekwerk dat reeds om zijn mooien band, verdient te worden gelegd op 'n salontafeltje of gezet in 'n ...

5 november 1916
De Heraut
G.
1138 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Joodsche Vrouwen en de Synagoge. Eên Joodsch leeraar, de heer S. Levy, voorêpelt in de Jewish Chro7iicte, dat een van de gevolgen die uit den oorlog voor het Joodsche leven zal voortspruiten, zijn moet, dat de Joodsche vrouwen meer met en voor de Synagoge zullen gaan leven. Tot hiertoe nam voorna ...

5 november 1916
De Heraut
WINCKEL
220 woorden
van 4