GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
1917-10-14
De Heraut
De Administratie van „De Heraut”,  Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

He abonnements-kwitantién over het vierde kwartaal igij, dat i October II. aanving, zullen in den loop dezer maand worden aangeboden.Onzen abonufs, die ons steeds zoo getrouw hun postwissel zenden, verzoeken wij beleefd, ons thans te willen doen toekomen de abonnementsgelden over bedoeld k ...

14 oktober 1917
De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
73 woorden
JACOBA VAN DER GOOT

JACOBA VAN DER GOOT

Heden overleed plotseling mijne geliefde Echtgenoote en der kinderen zorgdragende MoederJACOBA VAN DER GOOTin den ouderdom van ruim 59 jaar.Een zware 'slag heeft mij en mijne kinderen getroffen, doch zij juicht nu voor Gods genadetroon.Uit allfr naamNijkerk, 8 O ...

14 oktober 1917
De Heraut
43 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerae Kerken.BEROEPEN: Paesens ca., H. Popma, te Oudega (W.). — Duurswoude, J. M, de Jong, te Wons. — Nieuw-Vennep (Haarlemmermeer), R. K. M. Hum melen, te Heerenveen. — Wormerveer, H. Brouwer H.Mzn., te Schoondijke.AANGENOMEN: Medan (Sumatra), .^Dr. W. G. Harrenstein, te No ...

14 oktober 1917
De Heraut
262 woorden
L G. WEISZ & Co

L G. WEISZ & Co

L G. WEISZ & CoCommissionairs in Effecten.No. 166, AMSTERDAM. ...

14 oktober 1917
De Heraut
8 woorden
KEUIVIWG'S KINDEREN

KEUIVIWG'S KINDEREN

KEUiVIWG'S KINDERENHet bij H.J.SPRUYTtë Rijswijk (Z.-H.) ter perse zijnde boek vanP. KEUNING, Kinderen in Verstand en in Boosheidwordt stellig HET boek voor den a.s. Winter. Pittige, pakkende Christelijke lectuur. Houdt den titel in gedachte!KEUNING'S KINDEREN ...

14 oktober 1917
De Heraut
40 woorden
Dr. H. BAVINCK

Dr. H. BAVINCK

£ijy.DE.«? . H. KOK ie Kampen verscheen: 0PVQEDIN6 DERRIJPERE JEUGDdoor Dr. H. BAVINCKPrijs f 3.2§ In Stempelband f j.^oDENiEUWEOPVÜEDINOdoor Dr. H. BAVINCKPrijs f i.fS In Stempelband f 2.4.0Ter perse de TWEEDE DRUK vanP ...

14 oktober 1917
De Heraut
39 woorden
Orgelhandel

Orgelhandel

QANZEVOORT'sOrgelhandelDieze^straat 116, Zwoile.Ztar groote keuze. Vraagt s. v. p. onsStandard Orgel.Heerlijke muziek. ^ - Prachtige kasten. ...

14 oktober 1917
De Heraut
17 woorden
PER 3 MAANDEINT

PER 3 MAANDEINT

De abonnementsprijs is85 et. PER 3 MAANDEINT„OUDE PADEN" beijvert zich meer en meer om in steeds sterkere mate te worden een vei-trouwde en vertrouwbare huisvriend voor het geheele gezin ! W^ Op aanvraag wordt gaarne gratis proefnummer gezonden door den uitgeverJ. H. KOK TE K ...

14 oktober 1917
De Heraut
44 woorden
OUDE PADEN

OUDE PADEN

ABONNEEROUDE PADENONDER HOOFDREDACTIE VANDs. J. J. KNAP TE GRONINGEN ...

14 oktober 1917
De Heraut
9 woorden
EENS BEESTEN HART

EENS BEESTEN HART

P ^ Heden verscheen bij J. H. KOK te Kampen : EENS BEESTENHARTEEN TIJDWOORD DOORJ. J. KI^AP Cz.Ned. Herv. Pred. te Groningen.PRIJS 15 CENTVoor verspreiding onder riJliistairen enz.: bij 25 ex. I2V2 cent, 50 of meer ex. 10 cent. ...

14 oktober 1917
De Heraut
49 woorden
van 4