GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
1917-10-14
De Heraut
Het vredesmanifest, dat j. 1. Zondag

Het vredesmanifest, dat j. 1. Zondag

Amsterdam, 12 October.van al onze kansels is voorgelezen en dat nu als getuigenis van de. gezamenlijke Protestantsche Kerken in Nederland tot de Overheden en volkeren zal uitgaan, luidt aldus: .Onder den diepen indruk van den al feller woedenden krijg, die de wereld tot één slagveld ...

14 oktober 1917
De Heraut
1461 woorden
L G. WEISZ & Co

L G. WEISZ & Co

L G. WEISZ & CoCommissionairs in Effecten.No. 166, AMSTERDAM. ...

14 oktober 1917
De Heraut
8 woorden
KEUIVIWG'S KINDEREN

KEUIVIWG'S KINDEREN

KEUiVIWG'S KINDERENHet bij H.J.SPRUYTtë Rijswijk (Z.-H.) ter perse zijnde boek vanP. KEUNING, Kinderen in Verstand en in Boosheidwordt stellig HET boek voor den a.s. Winter. Pittige, pakkende Christelijke lectuur. Houdt den titel in gedachte!KEUNING'S KINDEREN ...

14 oktober 1917
De Heraut
40 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe 's Gravenliage.De Kerkeraad der Gerefomacerde Kerk te 's Gravenhage bericht, dat de classe '% Gravenhage D. V. vergaderen zal te 's Gravenhage op Dinsdag 13 November a-s. gewone tijd en plaats. Punten voor het Agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 23 October a.8. bij den scriba. Wit ...

14 oktober 1917
De Heraut
H. BOUWMAN.
A. TAAL.
1960 woorden
Dr. H. BAVINCK

Dr. H. BAVINCK

£ijy.DE.«? . H. KOK ie Kampen verscheen: 0PVQEDIN6 DERRIJPERE JEUGDdoor Dr. H. BAVINCKPrijs f 3.2§ In Stempelband f j.^oDENiEUWEOPVÜEDINOdoor Dr. H. BAVINCKPrijs f i.fS In Stempelband f 2.4.0Ter perse de TWEEDE DRUK vanP ...

14 oktober 1917
De Heraut
39 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CCLIX. ACHTSTE REEKS. rv. De verborgenheid der zeven sterren, die gg gezien hebt in mgne rechterhand, en de zeven gooden kandelaren. De zeven sterren z5n de engelen der zeven gemeenten; en de zeven kandelare ...

14 oktober 1917
De Heraut
Dr. A. K.
3693 woorden
Orgelhandel

Orgelhandel

QANZEVOORT'sOrgelhandelDieze^straat 116, Zwoile.Ztar groote keuze. Vraagt s. v. p. onsStandard Orgel.Heerlijke muziek. ^ - Prachtige kasten. ...

14 oktober 1917
De Heraut
17 woorden
PER 3 MAANDEINT

PER 3 MAANDEINT

De abonnementsprijs is85 et. PER 3 MAANDEINT„OUDE PADEN" beijvert zich meer en meer om in steeds sterkere mate te worden een vei-trouwde en vertrouwbare huisvriend voor het geheele gezin ! W^ Op aanvraag wordt gaarne gratis proefnummer gezonden door den uitgeverJ. H. KOK TE K ...

14 oktober 1917
De Heraut
44 woorden
OUDE PADEN

OUDE PADEN

ABONNEEROUDE PADENONDER HOOFDREDACTIE VANDs. J. J. KNAP TE GRONINGEN ...

14 oktober 1917
De Heraut
9 woorden
EENS BEESTEN HART

EENS BEESTEN HART

P ^ Heden verscheen bij J. H. KOK te Kampen : EENS BEESTENHARTEEN TIJDWOORD DOORJ. J. KI^AP Cz.Ned. Herv. Pred. te Groningen.PRIJS 15 CENTVoor verspreiding onder riJliistairen enz.: bij 25 ex. I2V2 cent, 50 of meer ex. 10 cent. ...

14 oktober 1917
De Heraut
49 woorden
van 4