GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
1917-11-25
De Heraut
Een uniek geval.

Een uniek geval.

Een onzer predikanten. Ds. W. Faber, verkeert in een zeer eigenaardige positie.A!s student eerst in de rechten studeerende, gaf hij zich vrijwillig op voor den legerdienst bij de reserve, waar hij het tot den graad van tweeden luitenant bracht.Later van studie veranderende en tot de ...

De Heraut
426 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In de Rotterdamsche Kerkbode schrijft Dr. A.Kuyper o-i'er de Zendii^g onder de Joden het volgende artikel, dat van historische studie getuigt: De Gereformeerde Kerken drijven Zending niet alleen onder de Heidenen en Mohammedanen, maar ook onder de Joden. Daarom is het noodig ooTc af en toe ...

De Heraut
809 woorden
MIETZ

MIETZ

Met dank a^n God geven kennis van de geboorte hunner dochter MIETZ, C. ROT.A. ROT—TELKAMP.Westzaan., 19 November 1917. ...

De Heraut
20 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. De afgeloopen week gaf wel aanleiding om de verwachting, dat de aangevangen actie nog lang zal voortauren, te versterken.Aan het te kort werd weer eens de aandacht geschonken.In Pernis werd door Ds. Anken daarvoor een inzameling ge ...

De Heraut
274 woorden
vóór 40 jaran

vóór 40 jaran

•«• * * •*•< ••«•* 4-•*••«•*•*••*• *+•«••*• **-fr •«"«•**•»••«•*•*•*+*Met dankbaarheid aan den Heere vermelden wij dat onze hartelijk geliefde Echtgenoot en VaderDs. A. VAN DER ZANDEN, Emerit.pred. te Putten (G.)D. V. den 2den December den dag herdenken ...

De Heraut
92 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Gemengd Nieuws. Kindermoord tot bevrediging der godheden. Een dagblad dat te Calcutta verschijnt, meldde dezer dagen, dat drie moeders en haar Goeroe (Godsdienstleeraar) vervolgd zijn, omdat zij twee kleine jongens hadden gedood. De moord was gepleegd door twee vro ...

De Heraut
243 woorden
Amsterdam, 23 November.

Amsterdam, 23 November.

Dat de Minister van Oorlog zich bereid verklaard heeft aan de gemoedsbezwaren van hen, die het gebruik van de wapenen ongeoorloofd achten, tegemoet te komen, juichen ook wij van harte toe. Al zullen deze bezwaarden, als contrapraestatie, een jaar langer burgerdienst hebben te verrichten, ze zulle ...

De Heraut
2504 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Koudekerke (Z.), M. M. Horjus, te Oud-Loosdrecht - ^Deventer (A), H. Ph. Ingwersen, te Berlikum.BEDANKT: Wilnis, K. v. d. Veen, te Gasselter-• Nijeveen. — De Krim (Ov.), J. Cteinga~ te Hasselt.— Ten Post (Gron.), J. H. ...

De Heraut
308 woorden
LEESBOEKEN

LEESBOEKEN

— ^ — — Aa^STËRDAM. ———.»OEKENfihhnth Terug naar het Vaderhuis. Uit de KUUuUl papieren van een Geneesheer. 5e druk. 323 pag. Prijs f 1.75. geb. f 2.25.Dphnrsh illpnrif ^®Savoysche Pleeg-UGUUIdllHlbUliRdochter. Een verhaal uitde dagen van Cal ...

De Heraut
353 woorden
JAARBOEK GEREFORMEERDE KERKEN

JAARBOEK GEREFORMEERDE KERKEN

Vóór 't einde des jaars komt ter verzending gereed de jaargang 1918 van hetJAARBOEK GEREFORg¥IEERi^E KERKENonder Redactie van Ds. DOEKES en Ds. RULLMANN.Tal van verbeteringen, ook wat de inrichting betreft, worden in den nieuwen jaargang aangebracht. Wie tijdig den nieuwen ja ...

De Heraut
67 woorden
van 4