GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

35 resultaten
Filteren
van 4
1919-01-12
De Heraut
Is de Hervormde Kerk een schijnkerk?

Is de Hervormde Kerk een schijnkerk?

VIII. Gaan we thans, na, waarin het u/ezen der Kerk bestaat, dan kan, , gelijk we aantoon den, dat wezen der Kerk niet bestaan daarin, dat een Kerk een belijdenis heeft, want er zijn wezenlijke Kerken van Christus geweest, die zulk een belijdenis nog niet hadden, e ...

12 januari 1919
De Heraut
Dr. H. H. K.
1826 woorden
Mr. GROSHEID

Mr. GROSHEID

ACCOUNTANT(Lid Ned. Instituut) SlidGEL üo. 3 0 3TELEF. N. 1233 en C. 2981. ...

12 januari 1919
De Heraut
10 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Mag ik hiermede openlijk mijn dank bieden aan hen, die uit alle oorden des lands.de goedheid hadden, om bij de intrecie van dit jaar, mij hunne zoo hartelijke gelukwenschen toe te Zenden.DR. A. KUYPER.'s-Gravenhage, 3 Januari 1919.: ...

12 januari 1919
De Heraut
38 woorden
Gereformeerde kerk Bussum.

Gereformeerde kerk Bussum.

Uitgeloot van de Leening 1893Nl»S. 41, 77, 97, ÏIO, 114 en 11®.Uitgeloot van de Leening 1911NPS. 9 ©BH 15.Na inzending der stukken aan denHeer C. MANDERSLOOT, Waldecklaan13 te Bussum., zal de uitbetalingvolgen.Namens • de'Commissie va ...

12 januari 1919
De Heraut
41 woorden
AMSTERDAMSCHE

AMSTERDAMSCHE

^IJ. V.Levensverzekering OngevallenverzekeriniHeerengrachS 414, Amsterdam.Levens-, lijfreinte-, ongevallen-, aansprakelijkheids-, ziekta-verzekeringen.Levensverzekeringen f58.000.000.- Reserve f 13.000.000.Connmissaff*issen: H. COLIJN, Mr. Th. HEEMSKERK, ...

12 januari 1919
De Heraut
69 woorden
Gloed

Gloed

voor stovenverwarming in Kerken en Stichtingen enz., alsmede voor particulier verbruik, geeft reuk noch walm, en is zeer gemakkelijk in 't gebruik.fabriek „VESUVIUS"S. VAN VtSET. - Koog ad Zaan. ...

12 januari 1919
De Heraut
31 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Hedenmiddag half vijf is te Zandvoort onze dierbare Dochter, Zuster en SchoonzusterMARCINA ALBERTHAin vollen vrede ontslapen, in denouderdom van rnim zes en twintigjaar.Amersfoort.Wed. X)s. R. K. BROUWER—BAKKERW. C. A. VAN DEN BERGH-F ...

12 januari 1919
De Heraut
72 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Getroffen en verkwikt door de zeer talrijke blij keft van medeleven, bij het heengaan van onzen onvergetelijken Echtgenoot, Zoon, Broeder, Behuwdbroeder en Oom, den HeerARNOLDUS BLANKERSbetuigen wij onzen diepgevoelden dank.Wed. A. BLANKERS—G. BLANKERS Az.VAN ...

12 januari 1919
De Heraut
69 woorden
Een zenuwstillend

Een zenuwstillend

middel dat u kalmte en rust schenkt en een verkwikkenden slaap, dat gejaagdheid en onrust doet ophouden, is een kokerM ij n h a r d t's Zenuwtabletten.Koker 60 et., 3 kokers f 1.70.Fabr. A. IVIIJNHARDT, Zeist.Bij Apoth. en Drofflsten. ...

12 januari 1919
De Heraut
40 woorden
Dr. Brinkman verzoekt

Dr. Brinkman verzoekt

Dr. Brinkman verzoekt ons mede te deelen, dat het stuk, dat we een vorig maal uit de Geldersche. Kerkbode overnamen niet van Ds. van den Brink was, gelijk vve aangaven, maar van hem. ...

12 januari 1919
De Heraut
33 woorden
van 4