GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
1919-02-09
De Heraut
L.G.WEISZ&C°,

L.G.WEISZ&C°,

j |Bij Ar^O'h. en DrogSsten.L.G.WEISZ& C°, Commissionairs m Effecten, KeizersoraehtAi^STEROAIVl. ...

De Heraut
15 woorden
ORGELS

ORGELS

CaP IK %M IK LR S9van EERSTE KLAS Duitsche fabrieken, sinds tal van jaren doorons vertegenwoordigd, in nog , : -: : -: : -: : -: : -: : -: ZEEI^ RUIEVIE KEUZE VOORHANDEN.: -: Op enkele uitzonderingen na zijn alle in nog dezelfde solide uitvoering vanvroeger afge ...

De Heraut
101 woorden
Lezers van

Lezers van

Lezers vanBay-en WeekbladenIN DEpoorwegwagenswerpt Uwe Couranten, na ze gelezen te hebben, in de bussen voer de Zielcenhuizen op de Perrons van de Spoorwegstations aanwezig; daarmede verricht gij een nuttig werl(.Laat ze vooral niet In den wagen liggen. ...

De Heraut
38 woorden
ZONDAHS GESLOTEN

ZONDAHS GESLOTEN

^^•.'Aï^^f^SMA: 'Tabak- en Sigarenmagazijn= = „BILDERDIJK", ^ = : Bilderdijkstraat 5, -: - Amsterdam.Ruime sorteering van goede merken in eiken prijs.ZOND A GSGESLOTEN, . . ...

De Heraut
22 woorden
Paedagogisch Tijdschrift

Paedagogisch Tijdschrift

Vraagt proefaflevering van en abonneert U op hetPaedagogisch Tijdschriftvoor heteiijfc yooerwijs.• • •Tevens orgaan der Vereeniging voor Christelijk Nationaal SchoolondsrwQs.ONDER RSOACTiE VANK. VAN DEN BERG, — A. JONKMAN, J. TH. R. SCHREUDER en H. ...

De Heraut
183 woorden
Wormen

Wormen

Wormenbij kinderen en volwassenen. Gebruik Enfan Wormbonbons. Doos 50 ets. Bij Apoth. en Drog- ...

De Heraut
13 woorden
Helderts & Co

Helderts & Co

Aangeboden!/1000 100 100 100 100 100O/o Clir. School te Leeuwarden.7o Geref. Kerlc te Zeist.Geref. Kerk te IJmuiden. o/ö Geref. Kerk te Amsterdam. °/o Ver. Lager Ond. op G G. te Amsterdam.„ 100 4 o/o Ger. Kerk te Kampen.Aanbiedingen worden ingewaclit bij: ...

De Heraut
43 woorden
ACCOUNTANT

ACCOUNTANT

Mr. GROSHEIDE(Lid Ned. Enstituut)SiïiQHL üo. 303.TELEF. N. 1233 en C. 2981. ...

De Heraut
12 woorden
WIE HELPT???

WIE HELPT???

IE HELPT? '? Een jeugdige Broeder der Gemeente, lijdende aan Tuberculose, heeft voor enkele maanden verpleging noodig op „Sonnevanck" tot herstel van zijn gezondheid.Voor dft bijzonder geval zullen een f 200.— a I 300.~ moeten worden bijeengebracht.Broeders en Zusters, onderg ...

De Heraut
63 woorden
ZWAKKEN

ZWAKKEN

worden wederom krachtig door 't gebruik vanMijnhardt's Levetogen. Bus vau f 0.90f 1.75-f 4.25-f8.25.Bij Apoth. en Drogisten. ...

De Heraut
18 woorden
van 4