GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
1919-02-09
De Heraut
Familieberichten

Familieberichten

Heden behaagde het den Heere plotseling uit ons midden weg te nemen onzen geliefden Broeder, .N. ANES, die gedurende een reeks van jaren de Gemeente met groote toewijding in het ambt van Ouderling gediend heeft. De gedachtenis van dezen rechtvaardige zal in het midden van, I den Kerkeraad ...

De Heraut
89 woorden
ARTS

ARTS

Aan het Christelijk Gesticht voor Krankzinnigen > Vrederust" te Bergen op Zoom wordt gevraagd eenvan positief Christelijke beginselen. Inlichtingen bij den GENEESHEER-DIRECTEUR.Si. ...

De Heraut
22 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Voor de vele en treffende bewijzen van deelneming ons betoond bij het overlijden van onzen innig geliefden man en vader, den Heer J. DE VRIES, onzen hartelijken dank. Wed. J. DE VRIES—SCHALEKAMP. Klundert, 4 Februari 1919. ...

De Heraut
35 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed onze lieve Zuster en BehuwdzusterMej. F. DIJKSTERHUIS, in den ouderdom van 67 jaar. Uit alkr naam: Wed. Ds. R. POLMAN— DiJKSTERHUIS. Groningen., 4 Febr. 1919. ...

De Heraut
24 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Op den 2den Februari overleed zacht en kalm, doch in de hope des eeuwigen levens, onze geliefde en zeer zorgdragende Echtgenoote en MoederPIETJEBAKKER, in den ouderdom van ruim 79 jaren.IMakkum, 1919.EenigeC. DROS A2.A. DROS.kennisgev ...

De Heraut
36 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

(Buiten verantwoordeliikheid van de Redactie).Mijnheer de liedacteur IIn uw blad van 28 Jan. j. 1. komt onder kerknieuws een stukje voor over Ds. J. Voerman alhier en zegt u in dat stukje, dat het voor den-buitenstaander bevreemdend is, dat Ds Voerman weer naar Warns wil vertrekken, ...

De Heraut
EEN ABONNE.
428 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken.BEROEPEN: Te Ouderkerk a/d IJssel, W. Bech, (; and. te 's Gravenhage. ^— Warns, J. Voerman, teEnschedé. — ]){jjverdal, W. van 't Sant, te Voorthuizen. — Naarden, P. C. de Bruyn, te Edam. — Worbum, ]. F. van Hulsteijn Jr., te Middelstum. — Utrecht (vac. P. J. W. ...

De Heraut
239 woorden
Maagpijnen,

Maagpijnen,

maagzuur, oprisping, geen eetlust.Mijnhardt's Maagtabletten- ^ Koker 60 ets. 3 kokers f 1.65. B Bij Apoih. en Drogisten. ...

De Heraut
15 woorden
Keelpijn,

Keelpijn,

8ontstoken keel.' Miinhardt's glorintabSetten.In doezen van 50 et. ...

De Heraut
9 woorden
De Profeten des Ouden Verbonds

De Profeten des Ouden Verbonds

Bij J. H. KOK te Kampen verscheen heden: De Profeten des Ouden VerbondsDOOR Dr.G.CH.AALDERSPrijs f 5.25 : -: Geb. f 6 25(met 5 pCt crisis-toeslag)^H^ Een boekwerk van buitengewone beteekenis. Een studiewerk van Jarenlang. ...

De Heraut
34 woorden
van 4