GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

38 resultaten
Filteren
van 4
1919-02-23
De Heraut
SCHILD en PIJL

SCHILD en PIJL

IBijy. H. KOK te Kampen verscheen : De aarde het mêddelpuntvan het heelalDOORDr. H. H. KUYPERals No. 8 en 9 vanILD n PULMaandschrift ter bespreking van actueele onderwerpen.^*" Prijs per jaargang f 3.flll Afzoniierlijke nrs. ö5 ...

De Heraut
37 woorden
Lezers van

Lezers van

]Lezers vanDao-en WeekbladenIN DESpoorweg wagenswerpt Uwe Couranten, na zegelezen te hebben, in de bussenvoor dé Ziekenliuizen op de Perronsvan de Spoorwegstationsaanwezig; daarmede verricht gijeen nuttig werk.Laat ze vo ...

De Heraut
33 woorden
Paedagogisch Tijdschrift

Paedagogisch Tijdschrift

Vraagt proefaflevering van en abonneert U op het ^==: Paedagogisch Tijdschriftvoor hetChristelijk Onderwijs.Tevens orgaan der Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs.ONDER REDACTIE VAN K. VAN DEN BERG, — A. JONKMAN, • J. TH. R. SCHREUDER en H. J.' ...

De Heraut
186 woorden
De Groninger Brandwaarborg-Maatschappij.

De Groninger Brandwaarborg-Maatschappij.

De Groninger Brandwaarborg-Maatschappij.HOOFDKANTOORGRONINGEiV, 0. Boteringestraat 72... •: .. ., Speciale afdeeling voor H.H. Predikanten en Onderwijzers, voor Kericen en Sclioien, alsmede voor leden van „Patrimonium". ...

De Heraut
22 woorden
Bede om steun.

Bede om steun.

Bede om steun.Een flinke jongen uit e. degel, huisgezin, heeft sterke begeerte predikant te worden. Zijn eenige br. of z. bereid, om Christus wil, een gedeelte v. d. opleidingskosten voor hun rekening te nemen? Zoo ooit, dan heeft in deze tijden de gem. V. Christus behoefte aan vele ...

De Heraut
109 woorden
Bleekzuchtige Meisjes en

Bleekzuchtige Meisjes en

Bleekzuchtige Meisjes envrouwen! GebruikMijnhardt's Staaltabletten voor algeheele versterking van het bloed. Deze geven U een gezonde gelaatskleur. In doozen vanaf 90 et.Bij Apoth. en Drogisten. Eisch vooral merk JVlijnhardt. ...

De Heraut
29 woorden
Spaarbank

Spaarbank

SpaarbankVOOR DEStad AMSTERDAM(Opgericht in 1848).Hoofdbureau: Singel 544—546.Geopend: ELKEN WERKDAQ van des morgens half 10 tot des avonds 8% uur.Bybureaux: Bloemgracht 33. Haarlemmerplein 4. Bilderdijkstraat 194. Ceintuurbaan 131. « ...

De Heraut
50 woorden
ONESIFORUS-BANK

ONESIFORUS-BANK

ONESIFORUS-BANKUTRECHT.• • • • aVerstrekt BOUW kapitaal tegerezekepheidstelling aan KEJ^SCSN, GeeftSCHOLEN, STICHTINGEN.• • •uit 4V2 pCt. lO-jarige Obligatiesin stukken van Fi. 1OO0.-, 500.-, 250.-, 100.-, 50.-.• • • ...

De Heraut
36 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor deAanVereeniging: Contributiën: door Ds. J. J. -Impeta uit Katwijk a.d. R. f 29, uit Katwijk a.Zee f 22.50, samen f 51.50; door den heer S. T. Hilverda uit Abbega f 7.50, uit Folsgare f 2.50, uit Nijland f 4, uit ...

De Heraut
282 woorden
VERSCHENEN:

VERSCHENEN:

VERSCHENEN: Het M.U.LO. en de aanstaande wijzigingder LO.-wetDOORJ. Th. R. SCHREUDERPrijs f O.30.UITGAVEVAN DEAmsterdam. N. V. DE STANDAARD.e ...

De Heraut
23 woorden
van 4