GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

38 resultaten
Filteren
van 4
1919-02-23
De Heraut
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed, in de volle verzekerdheid des geloofs, onze vriend en huisgenootJACOB BASTin den ouderdom van 69 jaar.Mede namens de familie : Sneek, 12 Febr. 1919.MARIJKE JOUSTRA. ...

De Heraut
25 woorden
Kerknieuws

Kerknieuws

Gereformeerde Kerken. BEROEMEN: Hoek-van-HolIand, Dr. J. J. van Baarsel, te Naaldwijk — Lutten a/d. Dedemsvaart, N. G. Kerssies, te Wezep (Geld.). — Zwolle (vac-W. H. Gispen), P. C. de Bruijn, te Edam. AANGENOMEN: Anna-Jacobapolder, J. D.Wielenga. e Middeburg. ...

De Heraut
244 woorden
Ingezonden Stukken

Ingezonden Stukken

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).Hooggeachte Heer Redacteur!Naar aanleiding van uw opmerking over «De publieke zaak» in het vorige Heraut-rwxrasoRX., heb ik de eer U te melden, dat door omstandigheden in dezen blijkbaar een misverstand is ontstaan. Ik toch verklaar mij ...

De Heraut
Dr. H. W. SMIT.
411 woorden
L. G. WEISZ & Co.

L. G. WEISZ & Co.

LG.WEISZ& C"., Commissionairs in Effecten, KeizersgrachtNo. 166, = = A!VÏSTERDAIVI.== ...

De Heraut
10 woorden
Mr. GROSHEIDE ACCOUNTANT

Mr. GROSHEIDE ACCOUNTANT

Mr. GROSHEIDE ACCOUNTANTACCOUNTANT(Lid Ned. instituut)SINGEL i^o. 303.TELEF. N. 1233 en C. 2981. ...

De Heraut
13 woorden
TE KOOP GEVRAAGD:

TE KOOP GEVRAAGD:

TE KOOP GEVRAAGD: DACHSËL Bijbel. 8 DEELEN VOOR f30, -.Aanb. onder letter C. aan het Bureau van dit Blad. ...

De Heraut
20 woorden
WIE HELPT???

WIE HELPT???

WIE HELPT? ? ? Een jeugdige Broeder der Gemeente, lijdende aan Tuberculose, heefi voor enkele maanden verpleging noodi^ op „Sonnevanck" tot herstel van zijn gezondheid.Voor dit bijzonder geval zullen een f 200.— a f 300.— moeten worden bijeengebracht. . j; Met dank mochten wi ...

De Heraut
105 woorden
Zenuw

Zenuw

ZenuwIachtigheid. Gebruik hiertegen Mijnhardt's Zenuw-tabletten. Koker 60 et., 3 kolters f 1.70. ...

De Heraut
9 woorden
HYPOTHEEK.

HYPOTHEEK.

HYPOTHEEK.Voor bovenst, belegging div Kapitalen beschikb. Rente van af 4V4 %• Inlicht, verstrekt C. B. EPKER, Adra., » Villa Maria», Mariaweg 89 F, Oosterbeek, die tevens een actief vertegenw. zoekt voor het aanbrengen van solide hypotheek-aanvragen. ...

De Heraut
34 woorden
PIANO’S

PIANO’S

PIANO'Swaaronder nog in dezelfde soiiede uitvoering van vroeger (dus niet voorzien van »Ersatz«-materialen)in ruime keuze, in diverse houtlcleuren.Doorveelvuldig inruilen en verhuren op groote schaal komenwij meermalen in de gelegenheid van2e handsche ...

De Heraut
84 woorden
van 4