GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
1919-03-16
De Heraut
In hoogere regionen.

In hoogere regionen.

In de Stichtsche Courant heeft Prof. Visscher onlangs de opmerking gemaakt, naar aanleiding van moeilijkheden met enkele predikanten in onze Kerken gerezen, dat het kwaad in de hoogere regionen school en het niet rechtvaardig was de volgelingen te straffen, terwijl de voorgangers vrij uitgingen. ...

16 maart 1919
De Heraut
193 woorden
Kerknieuws.

Kerknieuws.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Dussen-Meeuwen, Tienhoven (U), B. Wentsel, cand. te Kampen. — Naarden, H. H. Schoemaker, te Zwartsluis. — Genderen (N.-B.), J. van der Sluis, te Varsseveld. — Onderdendam, W. Faber, te Schipluiden. — Herwijnen, J, A. Verhoog, tè Reeu ...

16 maart 1919
De Heraut
232 woorden
Van de Kerk.

Van de Kerk.

IX. En het zal geschieden, dat van de ééne nieuwe maan tot de andere, en van den éénen Sabbath tot den anderen, alle vleesch komen zal, om aan te bidden voor mijn aangezichte, zegt de Heere. Jesaja LXVI : 23. Met onze^ laatste overwe ...

16 maart 1919
De Heraut
Dr. A. K.
3636 woorden
„Dit pascha, eer dat ik lijde”.

„Dit pascha, eer dat ik lijde”.

En hij zeide tot hen: Ik heb grootelijks begeerd, dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Lukas XXII : 15. Het Pascha-maal was ia Israel een maaltijd van heilige vreugde. Immers het. sloeg terug op Israels verlossing uit Egypteland. Doch juist daarom was hef la ...

16 maart 1919
De Heraut
Dr. A. K.
1398 woorden
Het feit, dat in

Het feit, dat in

Amsterdam, 14 Maart 1919.Het feit, dat in onze Kerkenorde het recht der gemeenteleden om > degenen te kiezen, door wie zij zullen geregeerd worden, " niet tot uiting komt, is, zooals we opmerkten, vooral daaraan te wijten, dat men de gemeenteleden niet vertrouwde. Het recht erkende men, ...

16 maart 1919
De Heraut
1687 woorden
Prof. Grosheide verzoekt

Prof. Grosheide verzoekt

Prof. Grosheide verzoekt ons het volgende wel te willen opnemen : .Hooggeachte Redactie., In Bergopwaarts van 22 Febr. 1.1. verscheen een artikel, eetiteld: »Prof. Grosheide over Christuservaring", geteekend: > Een Gereformeerde", waarin een aanval werd gedaan op mijn brochure «C ...

16 maart 1919
De Heraut
F. W. GROSHEIDE.
397 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).Geachte Redactie, Naar aanleiding van het ingezonden stuk in uw blad van 9 Febr. j.l. wenscht de Kerkeraad der Geref. Kerk te Enschedé te verklaren, dat, hoewel hij het betreurt, dat Ds. Voerman zoo spoedig Enschedé ging verlaten, ...

16 maart 1919
De Heraut
W
VISSER
K.
218 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Palestina, Een republiek naar Ameri kaansch model? Men bereidt in de Vereenigde Staten een groote verhuizing van Joodsche arbeiders en handwerkslieden naar Palestina voor. In New-York besloot een groot deel van de Joodsche werklieden om zich tot het vormen van een republiek Palesüna, naar ...

16 maart 1919
De Heraut
WINCKEL.
366 woorden
Beproeft alle dingen.

Beproeft alle dingen.

Naar aanleiding van het schrijven van Marnix, dat we uit de Groninger Kerkbode overnamen en waarin de uitdrukking voorkwam: „Nu zijn er die meenen, dat men, omdat een mensch alles mag onderzoeken, ook verkeerde lectuur mag lezen, als het maar kunst is", zendt Ds. E. Kropveld ons een uitvoe ...

16 maart 1919
De Heraut
242 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Dr. Kuyper van Rotterdam leidde de Lijdensprediking in door een korte uiteenzetting over het Antinomianisme. Zie ze hier: Deze week wordt een aanvang gemaakt met de lijdensprediking. Het oog wordt weer gericht op den Man van Smarten, die wel is waar geleden heeft den ganschen tijd zijns le ...

16 maart 1919
De Heraut
1330 woorden
van 4