GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
1919-09-28
De Heraut
Mr. GROSHEIDE

Mr. GROSHEIDE

Mr.GROSHEIDE(Lid ried. instituut)lINGEi. üo. 303.TEL.EF. N. 1233 en C. 2881. ...

De Heraut
12 woorden
E. J. BOSCH Jbzn., TE BAARN.

E. J. BOSCH Jbzn., TE BAARN.

Zoo juist versohenen de navolgende deeltjes van deBOEKENSERIE „OPGANG"Elk da»ItJ8 vsrkrijgbaar In iwaar omslag, kopsnae gakleurd «n in batlkband]«, kops'nae goud.E. M. F. KLEUN, CONFLICTENf 1.20 in omslag, f 1.80 in bandje.P. KEUNING, EENVOUDIGE ZI ...

De Heraut
122 woorden
Dr. F. W. GROSHEIDE

Dr. F. W. GROSHEIDE

Bij J. H. KOK te Kampenverscheen heden: PIllPiCIPIEEL STUDEERENTOESPRAAK8GEHOUDEN BIJ DEN AANVANG VANDEN NIEUWEN CURSUS AAN DEVRIJEUNIVERSITEIT DEN 1 7EN•SEPTEMBER 1919 DOORDr. F. W. GglOSHEIDEHoogleeraar a. d. V. U. ...

De Heraut
31 woorden
L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEISZ & Co.,

LG.WEISZ& C\Commissionairs in Effecten, KelzarsgraohtNo. 166, = : AMSTERDAM. = 1 ...

De Heraut
8 woorden
S. VAN VLIET

S. VAN VLIET

Qloed, per baai; Gloed voor stovenverwarming in kerken, stichtingen ea particulier gebruik in plaats van kolen geeft reuk noch walm, is gemakkelijk on voordeelig.Gloedfabriek Vesuvius, S. VAN VLIET, Koog a/d Zaan. ...

De Heraut
33 woorden
ZIGTERMAN'S

ZIGTERMAN'S

eOEDKOOPE MEUBELWiSIfCELS GROÜINGËN, D. EBBiNGESTR. 33TELEFOON 1177. *ASSEN, MARKT 14.- TELEFOON 269. • ...

De Heraut
12 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Eenige en Algemeen e kennisgeving.Heden ontsliep, in de hope des Eeuwigen Levens, onze Geliefde Vader, Behuwd- en GrootvaderD. WESTERINK J.ZN.na, een kortstondig lijden, in denouderdom van 84 jaar.Uit aller naam, J. WESTERINK DzN.Elburg^ 23 Sept. 1 ...

De Heraut
38 woorden
Helderts & Co.

Helderts & Co.

Aangeboden sa 100 4 pCt. school Rotterdam., / 100 „ , f Johannesstictiting, u 500 „ IJ 's-HeerenSoo. f 1000 4 pCt. Veldwijk 9a Leening. //1000 4 // , 12a , Aanbiedingen worden ingewacht bij: Helderls & CoAfHSTEROAM Egelantiersgrasht 18. ...

De Heraut
23 woorden
Groote Najaars-Uitverkoop.

Groote Najaars-Uitverkoop.

GrooteNajaarsUitverkoop.Indien wij niet over ENORiVIE VOORRADEN beschiicten, zou het onmogelijk zijn tegen onderstaande prijzen te leveren. Ziehier een schitterende aanbieding bij den aanvang van het leesseizoen. Zoolang de voorraad strekt ruimen wij de beste boeken op tegen zéér la ...

De Heraut
1764 woorden
Schild en Pijl

Schild en Pijl

Schild en Pijltervan a(Prijs p. jaargang (10 nrs.) f 4.S0 Afzonderlijke nrs. 7S cent.Al» no. I van jaargang2 verscheen heden: Wezen van lietCalvinismeDOORMr. D. P. D. FABIUS.De volgende nrs. zullen zijn van: Dr. G. Ch. A ...

De Heraut
119 woorden
van 4