GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

38 resultaten
Filteren
van 4
1920-10-03
De Heraut
J. H. KOK

J. H. KOK

Bij J. H. KOK te Kampen verscheen heden in de serieINieuwe. Calediisalie-boeliies door Ds. j. H. LAKDWEHRde 2e druk vanDE GEWIJDE GESCHIEDENISVOOR EERSTBEGINWENDENIN VRAGEN EN ANTWOOBDENPiijs 40 centg^T' Reeds vroeger verschenen: K0R2 ...

De Heraut
107 woorden
ZIGTERMAN’s Goedkoope Meubelwinkels

ZIGTERMAN’s Goedkoope Meubelwinkels

ZIQTERMUN's.GRONiNGEN, Oude Ebbingestr. 33TELEFOON 1177.ASSEN, Markt 14. Telefoon 269. ...

De Heraut
8 woorden
Fabr. HAGA - SNEEK.

Fabr. HAGA - SNEEK.

Hofleve- worden als CADEAU. rancier. zeer gewaardeerd.Verpakt in PrachtbussenFabr. HAGA • SNEEK. ...

De Heraut
12 woorden
Familieberichten

Familieberichten

PECIALE INRICHTINGVOOR HET DRUKKENVANGROOTE OPLAGENMET GARANTIE VOORTIJDIGE EVERING ...

De Heraut
8 woorden
J. H. KOK te KAMPEN

J. H. KOK te KAMPEN

BijIJ. H. KOK te KAMPENverscheen heden: Het Godsdiensti'oe levenvan den ïheologischenDOORStudentProf. B. B. WARFIELDVERTAALD DOORc. m. E. K.P R IJ S f 0.90 ...

De Heraut
23 woorden
A. W. BRINK & Co.

A. W. BRINK & Co.

, , Centrum 2981A. W. BRINK & Co.COMMISSIONNAIRS IN EFFECTENHEERENGRACHT 146, AMSTERDAM. ...

De Heraut
9 woorden
Kerk- en Zaalgebruik.

Kerk- en Zaalgebruik.

In elk Christelijk . gezinbehoort een orgel. Ditbevordert de huiselijkegezelligheid en legttevens een band tusschenUw kinderen en Uw gezin. Wij noodigen Ubeleefd uit tot kennismaking met onze uitgebreide collectie.Speciale Orgels voorKerk- e ...

De Heraut
39 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

., Ilrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor de Vereenlging: Aan Contributlën: Per post ontvangen f 20.53; door den heer G. H. Troost Ie Brummen, f 1.25; door den heer J. de Jonge Jzn te Goes, /'362, 27}^; door den heer W. Troost J, m te Zuid-Beierland, f 51, 20; doo ...

De Heraut
358 woorden
Ds. J. G. SIKKEL

Ds. J. G. SIKKEL

Guide Filius, Gelouterdeen verhaal uit het Hollandsche leven in de tweede helft der 19e eeuwgeschreven door Ds. J. G. SIKKELzs ter perse als deel IV van deSTANDAARD-SERIE.Uitgave W. TEN HAVE Amsterdam. ...

De Heraut
32 woorden
N.V. HOMMEMA’S TECHNISCH BUREAU

N.V. HOMMEMA’S TECHNISCH BUREAU

N.V.HOMMEMA'STEL "'«• LEEUWARDEN. *^"^'°-KOOiBLIKSEIVIAFLEIDERSop torens, villa's, boerderijen enz. geven een afdoende beveiliging tegen blikseminslag.ADRES SEDERT 1828.BROCHURES OP AANVRAAG ...

De Heraut
22 woorden
van 4