GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

38 resultaten
Filteren
van 4
1920-10-03
De Heraut
Familieberichten

Familieberichten

SIGAREN.SIGAREN.vertuigt U, ^ij zijt tevreden.Door geheel Nederland franco thuis, flinke, wit brandende, geurige sigaren. 100 fijne f 4.50, 200 - f 8.25. 100 zeer fijne f 6.25, 200-f 11.75. Extra fijne 100-f7.50, 200 -f 14.25 Brieven van tevredenheid voorradig. Adres: R. VEER ...

De Heraut
38 woorden
De Groninger Brandwaarborg - Maatschappij.

De Groninger Brandwaarborg - Maatschappij.

e troninpr Branilwaarliorg-Maatscliappii.HOOFDKANTOORGRONINGEN, 0. Boteringestraat 72.Speciale afdeeling voor H. H. Preeükantenen Onderwijzers, voor Kericen en Scholen, alsmede voor Leden van „Patrimonium". ...

De Heraut
22 woorden
J. H. KOK

J. H. KOK

Bij ./. H. KOK ie KAM PEN verscheen heden: de S^druk vaniWAT GODS GENADEVERMAG INlONG KINDHET LEVEN VANEENBERNHARD HENDRIK V. D. BERG |IN KORTE TEEKKENDOORGESCHETSTG. VAN DEN BERGMET BEN WOOED VOORAFDOOR ...

De Heraut
38 woorden
Post Cheque en Girodienst.

Post Cheque en Girodienst.

Post Cheque en Girodienst.Hoe meer rekeninghouders, des te meer gemak voor allen, evenals bij de telefoon.Neemt daarom eene postrekening. ...

De Heraut
21 woorden
Groningsche Hypotheekbank voor Nederland

Groningsche Hypotheekbank voor Nederland

Groningsche Hypotheekbank voor Nederlandgevestigd te GRONiNGEN. Bijkantoor te ZWOLLE.De Bank geeft uit tot een beperkt bedrag: W ƒ U I IIMWilHIlilkll kVI|WII IWV I UJin stukkefi van f 1000.- en f500.-.De Directie: M. Brouwer. Mr. H. van der Vegte. F. J. B ...

De Heraut
45 woorden
ALGEHEELE UITVERKOOP.

ALGEHEELE UITVERKOOP.

TYERKOOP.De zolders kraken nog niet! De balken buigen nsg niet door!Maar wèl zitten onze sterke {Viagazijnen zóó aan den nok toe vol, dat het één compacte massa is. Onverwacht kochten wij te Amsterdam, Rotterdam en Utrecht groote pakhuisvoorraden, die wij tijdelijk tot ongekend iage ...

De Heraut
1331 woorden
„Gaande in hun eenboudigheid”.

„Gaande in hun eenboudigheid”.

En er gingen met Absalom *van Jeruzalem twee honderd mannen, genoodigd zijnde, doch gaande in hunne eenvoudigheid, want ze wisten van geene zaak. 2 Sam. XV: 11. Zelfs nu nog stuit ge in 't practische leven op zoo tal van onjuiste en onware verhoudingen, maar in. de ...

De Heraut
Dr. A. K.
1235 woorden
Van de Kerk.

Van de Kerk.

LXII. Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid, Amen. Rom. XI:36. Niet minder opmerkelijk is het optreden onder onze predikanten geweest van den Schotschen geleerde Alexander C ...

De Heraut
Dr. A. K.
3223 woorden
Be heslissing inzake Ds. Netelenbos.

Be heslissing inzake Ds. Netelenbos.

Wat de beslissing betreft, die de Synode inzake Ds. Netelenbos nam, mogen we reeds thans ons een enkele opmerking veroorloven.Tweeërlei was bij deze zaak aan de orde. Vooreerst of de kerkelijke procedure, die tegen Ds, Netelenbos gevolgd was, aan den eisch van het recht voldeed. En in de t ...

De Heraut
1175 woorden
„De Hongaarsche Heraut”.

„De Hongaarsche Heraut”.

Ik kan gelukkig weer goed nieuws over ons geestelijk pleegkind in Hongarije melden. Het blijft nog wat klein van stuk. Ookvoor den groei van een nieuw tijdschrift zijn de omstandigheden in Hongarije thans natuurlijk niet gunstig. Maar overigens is ons pleegkind gezond en stevig en goed ges ...

De Heraut
H. S. S
KUYPER
1067 woorden
van 4