GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
1920-12-17
De Reformatie
„Wat Gods genade vermag in een jong kind”, 3e druk. Kampen, 1920.

„Wat Gods genade vermag in een jong kind”, 3e druk. Kampen, 1920.

Aan bekecringsgeschiedenissen zijn altoos veel gevaren verbonden Ze zijn doorgaans te mooi gekleurd en te vroom. De soberheid is meermalen zoek, en men vraagt zichzelf telkens ai: hoe is het mogelijk, dat deze dingen gebeuru zijn? In dit boekje wordt verteld van het leven van Bernard Hendr ...

De Reformatie
DIJK.
138 woorden
„Wat is de Hel?” door K. Schilder; Gereformeerd predikant te Gorinchem. Tweede vermeerderde drck. J. H. Kok, Kampen, 1920.

„Wat is de Hel?” door K. Schilder; Gereformeerd predikant te Gorinchem. Tweede vermeerderde drck. J. H. Kok, Kampen, 1920.

BOEKBESPREKING. Deix eersten druk verdiende dit boek niet, den tweeden v€5ixlient het dubbel.Men vergove mij dit ietwat paradoxale (wonder-Bp-i^eiukige). Ik bedo^el er dit mee. De uitgever van deni eeiisten druk had het boek verizorgd ver beneden zijn waarde ...

De Reformatie
HEPP
806 woorden
Naar wij vernemen zal als deel Vin de Standaard-Serie verschijnen bij W. ten Have te Amsterdam, een „Gedenkboek van Dr. A. Kuyper”.

Naar wij vernemen zal als deel Vin de Standaard-Serie verschijnen bij W. ten Have te Amsterdam, een „Gedenkboek van Dr. A. Kuyper”.

Dit gedenkboek zal bevatten een overzicht van wat in de dagbladen en tijdschriften, .zoowel in het binnenals buitenland, is geschreven bij zijn verscheiden. Het izal alaoo een merkwaardig document worden, gezien de nu reeds verschenen belangrijke artikelen. Ook zullen er in opgenomen worden de re ...

De Reformatie
78 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Meppel, D. J. Couvée te Ridderkerk en J. W. Siertsem te Gramsbergen. 's-Gravendeel, J. v. Henten te Oldekerk en G. Verry te Hellevoetsluis. Stadskanaal, P. Bos te Winsum en J. Lugtigheid te Uitihuizermeeden. Stad-Hardenberg, F. W. H. Bramer te Hoogeveen en T. J. Hagen te Nieuwe ...

De Reformatie
518 woorden
CORRESPONDENTIE.

CORRESPONDENTIE.

Overvloed van copy noodzaakte, versoliiUende stukken te laten overstaan. ...

De Reformatie
DE UITGEVERS.
9 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Geachte Redactie, Met groote sympathie heb ik de verscb^ing van „Da Reformatie" begroet en met niet minder groote belangstelling volg ik de ontwikkeling van het kostolgk program, dat de Redactie in zoo schoenen vtirm proclameerde. Vooral ook de rubriek „Stemmen uit oase Kerken" biedt 'n sc ...

De Reformatie
K. VAN DEN BERG.
Red.
581 woorden
„De Waarde van het Dogma”, door Dr. V. Hepp. Afl. 6 en 7 in de Serie: Schild en Pijl. J. H. Kok, Kampen, 1920.

„De Waarde van het Dogma”, door Dr. V. Hepp. Afl. 6 en 7 in de Serie: Schild en Pijl. J. H. Kok, Kampen, 1920.

De Redactie besloot om, zoo het geviel, dat eeü der redacteuren eenig geschrift het licM aou doen zien, het recensie-exemplaar hem ter aankondiging in handen te stellen. 'In , zake dit besluit kan pro en contra worden' gepleit. Er vóór kan worden aangevoerd, dat men dan eeker niet vervalt ...

De Reformatie
HEPP
526 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Uit Kuypers jeugd. Ds. Winckel gaf in de „Overtopmsche JCerkbode" dit interessante stukje: Wij hebbea het leven en den arbeid vaw dr. Kuypier IjeschTeveii. E: en van de aanmerkingen' op dit werk geiriiaialct, is, dat dr. K. daiaxiin.' tei veel vain! den Imit ...

De Reformatie
HEPP
2774 woorden
Moderne letterkunde en ChristelUke onvoeding.

Moderne letterkunde en ChristelUke onvoeding.

XI. Opvoedkundige bezinning. Dus eerst op dit punt is bezinning npodig: de waai-de van het boek!De geestelijke waarde. De kunst-waarde.De opvoedkundige waarde. Het boek (uitwendig, gelijk Carlyle zegt, niets als lappen ...

De Reformatie
B. W.
1953 woorden
De Atheïstische beweging in Nederland.

De Atheïstische beweging in Nederland.

II. In mijn vorig artikel schetste ik de vrijdenkersvereenigiuig • „De Dageraad" in de eerste halve eeuw vtan haar bestaan, het tijdvak 1856—1906. ik mis echter de gegevens om pok van de laatste 14 jaar zulk een overzicht te geven. Op mijn verzoek om inlichtingen, ...

De Reformatie
N. B.
1750 woorden
van 2