GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
1920-12-17
De Reformatie
DE UITBOUW DER BELIJDENIS.

DE UITBOUW DER BELIJDENIS.

In liet verslag, dat ik in de eerst© nummers van ons blad over d© Generale Synode .gaf, heb 'ik reeds met een eiikel woord gesproken over ide beslissing, die genomen is inzake do voorstellen rakende onze Belijdenis^ en tevens iets medegedeeld uit het rapport, , dat Prof. Bavinclc namens de desbet ...

De Reformatie
DIJK.
1947 woorden
De beloofde Profeet.

De beloofde Profeet.

't Was bij den da verenden berg Sinaï, waarop de HEERE neergedaald was met al de majestueuse teekenen Zijner hemelscbe majesteit.Zware donderslagen deden het berggevaarte dreunen-op zijn grondvesten.Felle bliksemschichten zetten den top in gestadig - vuur.En die oogverblinden ...

De Reformatie
F. C. M.
850 woorden
Tweeërlel Schriftbeschouwing.

Tweeërlel Schriftbeschouwing.

III. Het is b'ijzonder moeilijk uit te maken, wat de Ethische denkt 'en leert.Prof. O. was dan ook' zoo voorzichtig om te waarschuwen, dat hij 'alleen zegt, hoe hij persoonlijk over de zaak denkt. En hij voegde er nog aan toe: „Want of alle ethischen er zoo ...

De Reformatie
HEPP.
W. de Bruyn.
DIJK.
4571 woorden
De Atheïstische beweging in Nederland.

De Atheïstische beweging in Nederland.

II. In mijn vorig artikel schetste ik de vrijdenkersvereenigiuig • „De Dageraad" in de eerste halve eeuw vtan haar bestaan, het tijdvak 1856—1906. ik mis echter de gegevens om pok van de laatste 14 jaar zulk een overzicht te geven. Op mijn verzoek om inlichtingen, ...

De Reformatie
N. B.
1750 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Uit Kuypers jeugd. Ds. Winckel gaf in de „Overtopmsche JCerkbode" dit interessante stukje: Wij hebbea het leven en den arbeid vaw dr. Kuypier IjeschTeveii. E: en van de aanmerkingen' op dit werk geiriiaialct, is, dat dr. K. daiaxiin.' tei veel vain! den Imit ...

De Reformatie
HEPP
2774 woorden
Moderne letterkunde en ChristelUke onvoeding.

Moderne letterkunde en ChristelUke onvoeding.

XI. Opvoedkundige bezinning. Dus eerst op dit punt is bezinning npodig: de waai-de van het boek!De geestelijke waarde. De kunst-waarde.De opvoedkundige waarde. Het boek (uitwendig, gelijk Carlyle zegt, niets als lappen ...

De Reformatie
B. W.
1953 woorden
„Wat Gods genade vermag in een jong kind”, 3e druk. Kampen, 1920.

„Wat Gods genade vermag in een jong kind”, 3e druk. Kampen, 1920.

Aan bekecringsgeschiedenissen zijn altoos veel gevaren verbonden Ze zijn doorgaans te mooi gekleurd en te vroom. De soberheid is meermalen zoek, en men vraagt zichzelf telkens ai: hoe is het mogelijk, dat deze dingen gebeuru zijn? In dit boekje wordt verteld van het leven van Bernard Hendr ...

De Reformatie
DIJK.
138 woorden
„Wat is de Hel?” door K. Schilder; Gereformeerd predikant te Gorinchem. Tweede vermeerderde drck. J. H. Kok, Kampen, 1920.

„Wat is de Hel?” door K. Schilder; Gereformeerd predikant te Gorinchem. Tweede vermeerderde drck. J. H. Kok, Kampen, 1920.

BOEKBESPREKING. Deix eersten druk verdiende dit boek niet, den tweeden v€5ixlient het dubbel.Men vergove mij dit ietwat paradoxale (wonder-Bp-i^eiukige). Ik bedo^el er dit mee. De uitgever van deni eeiisten druk had het boek verizorgd ver beneden zijn waarde ...

De Reformatie
HEPP
806 woorden
Naar wij vernemen zal als deel Vin de Standaard-Serie verschijnen bij W. ten Have te Amsterdam, een „Gedenkboek van Dr. A. Kuyper”.

Naar wij vernemen zal als deel Vin de Standaard-Serie verschijnen bij W. ten Have te Amsterdam, een „Gedenkboek van Dr. A. Kuyper”.

Dit gedenkboek zal bevatten een overzicht van wat in de dagbladen en tijdschriften, .zoowel in het binnenals buitenland, is geschreven bij zijn verscheiden. Het izal alaoo een merkwaardig document worden, gezien de nu reeds verschenen belangrijke artikelen. Ook zullen er in opgenomen worden de re ...

De Reformatie
78 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Meppel, D. J. Couvée te Ridderkerk en J. W. Siertsem te Gramsbergen. 's-Gravendeel, J. v. Henten te Oldekerk en G. Verry te Hellevoetsluis. Stadskanaal, P. Bos te Winsum en J. Lugtigheid te Uitihuizermeeden. Stad-Hardenberg, F. W. H. Bramer te Hoogeveen en T. J. Hagen te Nieuwe ...

De Reformatie
518 woorden
van 2