GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
1927-04-15
De Reformatie
PAASCHFEEST.

PAASCHFEEST.

Wij willen het Paaschfeest weer gaan vieren.K u n n e n wij het ? En d o e n we het oiok: ik wil vragen: is, wat wij doen wel „vieren"; en is wat «•ij vieren wel , , feest", en is dat feestelijke wel de i> edachte en de. werkelijkheid' Tan het Paaschfeest? Och, wij brengeai ook o ...

15 april 1927
De Reformatie
K. S.
1926 woorden
In de gelijkmaking Zijns doods.

In de gelijkmaking Zijns doods.

Mystiek gaat iliep.er clan ervaring.Veel kiuit en zult gij nooit ervajeri, mijn ziel, wat niettemin mystieke werkelijkheid voor u en in u is.ÏMimmer kunt gij ervaren, dat gij één plant met Christus geworden zijt in de gelijkmaliing Zijns doods. ' 'Want poog het u voor te stel ...

15 april 1927
De Reformatie
HEPP
551 woorden
De beteekenis van Pennings werk.

De beteekenis van Pennings werk.

In het vorige artikel zagen we, hoe Penning in zijn vele boeken bij voorkeur een historische stof behandelde en hoe in deze stofkeuze een element ligt van de beteekenis, die zijn werk heeft gehad en nog steeds, heeft, als christelijke volkslectuur.Als tweede — en zeer voorname — factor kom ...

15 april 1927
De Reformatie
C. T.
1640 woorden
De Geref. Studentenbeweging.

De Geref. Studentenbeweging.

I. Onder de Geref. studenten is een beweging gaande, die om haar p'rincipiëele beteekenis O'us aller aandacht vraagt.Wat 'die beweging bedoelt wordt duidelijk uit onderstaand bericht, dat we uit „Fraternitas" letterlijk overnemen: Het Studentencorps F ...

15 april 1927
De Reformatie
K. S.
E. VISSER
1695 woorden
Onze handelspolitiek.

Onze handelspolitiek.

Feitelijk kunnen we over onze handelspolitiek ort zijn, indien te-nminste het gebrek aan 'alle nitiatief en actie op dit terrein met den wijdschen aam» van politiek genoemd mag worden.Na wat we 'een. paar weken geleden over onze ee-nings-politiek geschreven hebben, zouden we hie-r unnen ze ...

15 april 1927
De Reformatie
E. VISSER
643 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Kampen (vac-J. J. Westerbeelc v. Eevten): P. Deildens te Rijswijk (Z.H.) en J. W. Esselink te Eindhoven. Enschedé (2e pred.pl.): D. Scheele te Oudewater en L). K. Vellenga te Oosterzee.Beroepen te: Katendrecht (R'dam, 3e pred.pl.) • renveen. •W. Steunenberg te Hee-Aangen ...

15 april 1927
De Reformatie
468 woorden
Evanoelisatie in Indië.

Evanoelisatie in Indië.

Niet alleen in ons land is er sterkere belangstelling voor den arbeid der Evangelisatie op te merken. Ook in Indië arbeidt men krachtig, om het Evangelie te brengen aan hen, die daarvan zijn vervreemd. Indië is niet alleen het land der Zending, maar ook evenzeer der Evangelisatie.Op de ver ...

15 april 1927
De Reformatie
C. B.
1230 woorden
KERKELIJK LEVEN.

KERKELIJK LEVEN.

Beroepbaar. Den laatsten tijd kwamen op verschillende kerkelijke vergaderingen ter sprake de praktijken, welke doo> r k'andiidaten, die door classes beroepbaar werden gesteld, worden gev.olgd.Wij leggen den nadruk op, het woord prak t ijk e n.Want ...

15 april 1927
De Reformatie
HEPP
2490 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK.

HET BOEK VAN DE WEEK.

De Heilige Schrift 14i Cah'ijn, door Dr J. A. Cramer. A. Oosthoek - Utrecht - 1926.Er openbaart zich de laatste jaren steeds grooter behoefte aan autoriteit en autoriteiten.De tijd, dat men zich geheel zelfstandig voelde en eigen naam van genoegzame beteekenis achtte om een meening ...

15 april 1927
De Reformatie
HEPP
2573 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Over de Vrije Universiteit. Prof. Dr T. Hoekstra heeft in „De Bazuin" eenige artikelen geschreven over de Vrije Universiteit. ln\ het eerste art. spreekt de hoogleeraar over de positie van de V. U., en merkt o.m. dit op: : Een Gereformeerde Universiteit is, ...

15 april 1927
De Reformatie
K. S.
3130 woorden