GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Onze handelspolitiek.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Onze handelspolitiek.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Feitelijk kunnen we over onze handelspolitiek ort zijn, indien te-nminste het gebrek aan 'alle nitiatief en actie op dit terrein met den wijdschen aam» van politiek genoemd mag worden.

Na wat we 'een. paar weken geleden over onze ee-nings-politiek geschreven hebben, zouden we hie-r unnen zeggen: „'t is net zoo".

Het schijnt, dat het gros. der leidende personen in regeeringsbureaux en Staten-Geueraal te ver af staat van wat er op economisch terrein in en buiten onze grenzen plaats heeft, om daarvan eenigen invloed te ondervinden. Anders is het tenminste onbegrijpelijk hoe wij in zulk een zuiver passieve liouding kunnen volharden.

Door Minister Colijn is ons tarief van invoerrechten van 5 op 8 piCt. gebracht. Tegen dezen maatregel is een ware storm van venvijten en sombere profetiën ontketend, zelfs in die mate, dat de ongeluksprofeten niet konden zwijgen toen de wet allang in het ^„Staatsblad" stond, l^ooze tongen beweren echter, dat de buitenlandsche credieten nog niet opgebruikt waren en men dus weinig anders kon doen dan met de advertentie-campagne doorgaan.

Hoe dit laf.tste ook zij, zeker is, dat de voorgestelae rampen van toenemende duurte e.d. zijn uitgebleven.

Waarlijk geen verrassing voor wie met deze raate-ie ook maar eenigszins op de hoogte is.

Het effect van een tarief is tocih geheel afhajrkelijk van de tarieven der omringende landen, 't Is er in zekeren zin mee als met een dijk, die doorgebroken of overstroomd sal woi'den op de zwakste en laagste plaatsen. Zoo zal de stroom der buitenlandschei producten, "vaorn, amelijk van het deel, dat men overproductie noemt, zich richten naar de grenzen, waar de tariefmuren het laagst zijn. Niet dus de vraag: hoe hoog is ons tarief, maar: hoe verhoudt het zich tot de tarieven der omliggende landen, is beslissend voor de werking.

Ten dezen schijnt onze regeering niets te zien.

Thans hebben weer twee belangrijke industrieën noodkreteai geslaak.. De aardewerkfabrieken kunnen het tegen de Duitsche concurrentie niet meer volhouden en ook de groOite zaak van Philips ziet zich gedwongen om hier haar werkvolk te ontslaan.

Dit laatste echter niet wegens vreemden invoer en concurrentie in ons land, maar wegens een verhooiging van het Fransche tarief, waardoor bet concern gedwongen wordt in Frankrijk een fabriek op te richten om de te hooge invoerrechten te ontgaan.

Vier jaren geleden heeft üpanje een verandering in het tarief gebracht, waardoor Philips zich genoodzaakt zag dtïar een fabriek te bouwen. Thans Frankrijk! Wie volgt?

De slechte gevolgen voor onze volkswelvaart zijn onmiddellijk aanwijsbaar.

Het is niet in de eerste plaats de fabrikant, die hier het gelag betaalt, al wil men soms het volk doen gelooven, dat de invoerrechten er te zijneii bate zijn.

Om bij bovengenoemd voorbeeld te blijven; men meene niet, dat Philips hier het slachtoffer is.

Ook als dat zoo was zou "'t erg genoeg zijn, want zonder blosiende industrie kan ons land niet zijn.

Doch, gelijk gezegd, zoo is het niet! De in Frankrijk te openen fabriek zal daar straks, beschermd door het hooge tarief, zeer zeker rendabel blijken te zijn.

Het Icaiiitaal laat zich zeer gemakkelijk verpla, atsen.

Wie; zich minder goed laten verplaatsen, dat zijn de 1600 arbeiders, die door deze verplaatsing tot de werkloozen zullen behooren.

Ons land, dat zooizeer werkgelegenheid noodig heeft om de steeds groeiende be\''olking in 't leven te houden, ziet zich op deze wijze stuk na stuk ontgaan.

Blijkens de opgaven waren er in Dec. 1926 12, 1 •pCt. van het aantal der arbeiders bij wie de werkloosheid is nagegaan, zonder werk.

Het k^oitaal trekt weg en de werklooze arbeiders blijven achter.

Het is vooral Prof. Diepenhorst, die telkens en telkens weer op de slechte gevolgen van deze passieve handelspolitiek wijst en aandringt op meer activiteit.

Ook onlangs weer heeft hij in de Eerste Kamer op den slechten gang van zaken gewezen. Of 't helpen zal ?

Laat ons, liever dan aan voorspellingen te doen, dit artikel besluiten en wachten op de daden van deze Regeering, die ook in meer andere dingen ^wel iets zeer bijzonders schijnt te zijn.

E. VISSER.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 april 1927

De Reformatie | 8 Pagina's

Onze handelspolitiek.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 april 1927

De Reformatie | 8 Pagina's