GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
1929-12-06
Inaugurele redes
Structuur en energie in de organische chemie - pagina 27

Structuur en energie in de organische chemie - pagina 27

menteel te bewijzen is, daar vele hunner niet onontleed gesmolten kunnen worden, leverde de reeks der vetzuren tot dit doel een zeer geschikt object voor onderzoek. Hier immers bestond dit bezwaar niet. Hoewel het energetisch onderzoek dezer reeks nog niet beëindigd is, kan reeds nu met voldoende ...

6 december 1929
Inaugurele redes
J. Coops
269 woorden
Structuur en energie in de organische chemie - pagina 1

Structuur en energie in de organische chemie - pagina 1

STRUCTUUR EN ENERGIE INDE ORGANISCHE CHEMIE DR. IR. J. C O O P S ...

6 december 1929
Inaugurele redes
J. Coops
11 woorden
Structuur en energie in de organische chemie - pagina 18

Structuur en energie in de organische chemie - pagina 18

dienen vier respectievelijk zes (of soms ook vier) electronen samen te werken. D e verschillende soliditeit van de binding van het electronendoublet aan de bij behoor ende atomen bepaalt nu of een binding homo-, dan wel heteropolair zal zijn, en eveneens welk der atomen de positieve en welk de ne ...

6 december 1929
Inaugurele redes
J. Coops
361 woorden
Structuur en energie in de organische chemie - pagina 2

Structuur en energie in de organische chemie - pagina 2

STRUCTUUR EN ENERGIE INDE ORGANISCHE CHEMIE REDE G E H O U D E N BIJ D E A A N V A A R D I N G VAN H E T H O O G L E E R A A R S - A M B T IN D E F A C U L T E I T D E R W I S - E N NATUURKUNDE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT T E A M S T E R D A M OP V R I J D A G 6 D E C E M B E R 1929, D O O R ...

6 december 1929
Inaugurele redes
J. Coops
104 woorden
Structuur en energie in de organische chemie - pagina 28

Structuur en energie in de organische chemie - pagina 28

Zijn dus nog lang niet alle moeilijkheden, welke het thermo-chemisch onderzoek van dit materiaal bood, over­ wonnen, toch heeft het den energetischen samenhang tusschen den vasten en den vloeibaren toestand van homologe reeksen, althans in groote lijnen, aan het licht gebracht. Ook heeft het de d ...

6 december 1929
Inaugurele redes
J. Coops
284 woorden
Structuur en energie in de organische chemie - pagina 3

Structuur en energie in de organische chemie - pagina 3

Hoogeerzame Heeren Directeuren der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, Hoogachtbare Heeren Curatoren der Vrije Universiteit, Hooggeleerde Heeren Professoren, Zeergeleerde Heeren Doctoren, Dames en Heeren Studenten, En voorts gij allen, die met Uw tegenwoordigheid deze p ...

6 december 1929
Inaugurele redes
J. Coops
193 woorden
Structuur en energie in de organische chemie - pagina 4

Structuur en energie in de organische chemie - pagina 4

bleek, dat vele verschijnselen door middel van deze ,,onbegrepen" theorie van uit één oogpunt te overzien waren. Vooral werd de beteekenis der nieuwe theorie duidelijk, toen het in 1913 aan N . B o h r gelukte de discontinuïteit van materie, electriciteit en energie aanvankelijk samen te koppelen ...

6 december 1929
Inaugurele redes
J. Coops
302 woorden
Structuur en energie in de organische chemie - pagina 20

Structuur en energie in de organische chemie - pagina 20

Society'' voor het jaar 1929, uitgesproken, wanneer hij zegt: ,,Unfortunately, although theoretical physics and chemistry are thus supplementing each other and in many respects are being merged into a new science, there are remarkably few men as yet that have received adequate training in both sc ...

6 december 1929
Inaugurele redes
J. Coops
323 woorden
Structuur en energie in de organische chemie - pagina 29

Structuur en energie in de organische chemie - pagina 29

deze oogenschijnlijke tegenspraak gaf nu een zeer interessante bevestiging van de hypothese. Immers de hooge energieinhoud der eerste cis isomeren voerde tot het beeld van afstooting der hydroxylgroepen, een beeld dat zeer goed past in het kader van de moderne valentietheorieën. In de eerst genoe ...

6 december 1929
Inaugurele redes
J. Coops
301 woorden
Structuur en energie in de organische chemie - pagina 5

Structuur en energie in de organische chemie - pagina 5

In dit verband vraag ik dan nu ook Uw aandacht voor het onderwerp: Structuur en energie in de organische chemie. * * * Het Grieksche atomisme is destijds onvruchtbaar gebleven omdat het de denk- en ook de experimenteermiddelen miste om te voldoen aan den eersten eisch van de discontinuïteitsgedac ...

6 december 1929
Inaugurele redes
J. Coops
266 woorden
van 4