GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
1934-03-16
De Reformatie
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Bedum: M. Bouwman te Nieuwendam en W. M. Ie Cointre te Bergen op Zoom. Oldekerk: Cand. J. v. d. Sluis te Amsterdam en Cand. D. v. d. Wielen te Boombergum. Oostkapelle: Cand. M. J. van Dijken te Groningen en Cand. F. J. B. Sehiebaan te Utrecht. Beroepen te: ' .Arnhem (3e pred. p ...

De Reformatie
417 woorden
„De Macedoniër”.

„De Macedoniër”.

Onsi Gereformeerd zendingstijdschrift „De Macedoniër" blijft belangrijke artikelen bevatten. Onze zendingsarbeiders lichten de kerken in het vaderland uitstekend in, waarvoor wij hen slechts dankbaar kunnen zijn. Echter, dan toone zich onze deinkbaarheid in het abonneeren op en lezen van dit maan ...

De Reformatie
J. D. W.
330 woorden
„Licht in Duisternis”.

„Licht in Duisternis”.

Het Zendingsgenootschap der Ev. Broedergemeente te Zeist gaat onvermoeid voort de aandacht van Christelijk Nederland te vestigen op den arbeid in Suriname; en de secretaris van dit genootschap, de oud-zendeling Legène, is onvermoeid in het geven van lectuur. Nu ligt voor ons no. i van de „Zeister ...

De Reformatie
J. D. W.
121 woorden
Herinnering.

Herinnering.

4 April a.s. wordt gedisponeerd over het abonnemenls geld voor den termijn 1 April—30 Sept. 1934 (ad ƒ + 15 ets incassokosten). In verband hiermede verzoè wij onzen abonné's, die er de voorkeur aan geven 1 bedrag t© remitteeren, dit vóór genoemden datum willen doen. (Postrekening 36(X)0.)R ...

De Reformatie
DE UITGEVERS
137 woorden
Herinneringsplaat, bij het verlaten der School. Ontworpen door W. Meyer.

Herinneringsplaat, bij het verlaten der School. Ontworpen door W. Meyer.

Uitgave Jacob Dijkstra, Groningen.Een Eiardige plaat, die het kind als een herinnering kan bewaren aan de schooljaren. Voor jongens en meisjes is een afzonderlijke uitgave. Het verschil bestaat hier-ia, dat op de eene een jongenskop, op de andere een meisjeskop Toortomt. Verder aard ...

De Reformatie
G. MEIMA.
116 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Dr C. G. Berkouwer over hel begin va» het plQrifonniteitsdebat. Dr C. G. Berkouwer mengt zich, terwijl ik nog mid*' in mijn poging tot bespreking van Prof. Hepps alma''* artikel zit, even in de discussie. Natuurlijk ga ik "" in op wat Dr Berkouwer in het algemeen z ...

De Reformatie
K. S.
2580 woorden
De taak der Zending la Engelsch-Indië.

De taak der Zending la Engelsch-Indië.

II. Zal de vraag kunnen beantwoord, welke taak de Zending nu in Indië heeft, dan letten wij in de tweede plaats op hetgeen Prof. Ihmels noemt „eine ausgesprochene Renaissance des Hinduismus".Elke nationale beweging toch sluit zich aan de geestelijke erfenis ...

De Reformatie
J. D. W.
768 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Tot mijn groote spijt ben ik deze week verplicht de gewone artikelenreeks in deze rubriek even te onderbreken.Immers de heer A. Janse te Biggekerke zond een ingezonden stuk waarvoor hij opname vroeg. Dit stuk willen wij op grond van argumenten die ik straks wel hoop te noemen niet weigeren ...

De Reformatie
J. W.
A. JANSE.
2038 woorden
De boodschap van G. B. Shaw.

De boodschap van G. B. Shaw.

II. Wat voorts Shaw's meeningen over religie aangaat, moge als kenmerkend gelden, dat J. S. Collis in zijn boek over Shaw vertelt, dat hij dikwijls een kerk bezoekt en er uren in gepeins verzonken doorbrengt, maar... slechts als ze leeg is.Dit is daarom zoo ...

De Reformatie
W. N. VISSERMAN.
1307 woorden
Een nieuw boek van Timmermans.

Een nieuw boek van Timmermans.

Zeker niet minder groot dan in ons land is de bewegelijkheid op literair gebied in het moderne Vlaanderen.Ook daar roeren zich de jongeren in heftige critiek op het oudere en is de leuze der vernieuwing, de „verhoogde drang zich aan de werkelijkheid te geven", het parool.Met name ke ...

De Reformatie
C. T.
1518 woorden
van 2