GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
1935-03-29
De Reformatie
VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

fiybel en Natuur. 2de Serie V. Paimen. Wie den voet op den Palestijnschen of Syrischen bodem zet te Gaza of te Jaffa, te Haïfa of te Acco, in Tyrus, Sidon of Beiroet, vindt na het verlaten der steden s ...

29 maart 1935
De Reformatie
F. J. BRUIJEL
1669 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Nieuwe Boeken over IndiS. IV. (Slot.) Do bespreking van enkele nieuwe boeken over Indië, die, doordat ik een paar maal mijn artikelen moest afbreken, over langeren tijdsduur verloopt dan ik bedoeld had, beëindig ik thans met oen kort ...

29 maart 1935
De Reformatie
C. T.
1290 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Hat Reclit van den Sterkste en de Sterkte van bet Recht. Wanneer Christus in Gethsémané Petrus beveelt zijn zwaard weer op te steken, dan is dat — wij zagen het reeds — vanwege de erkenning, die Hij profeteert, dat het zwaard, dat aan „déze wereld" van nu ontleend ...

29 maart 1935
De Reformatie
K. S.
1413 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Tweetal te: Enschedé: W. de Graaf te Ommen en P. G. Kunst te Deventer. Kollumerpomp: Cand. H. R. Groenevelt te Groningen en cand. H. Hazenberg te Zuidhorn. Winterswijk: M. Boulrema te Leidschendam en Th. Delleman te Aalten.Beroep ...

29 maart 1935
De Reformatie
199 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Kerkelijke gedeeMiieid enlVerbondsgeboorzaamlieid. („Een roepstem" beantwoord.) VII. H, et instituut of liet institueeren? Zoo zijn wij dan genaderd tot het punt, waarop ons betoog den overgang vindt van de o.i. onjuiste opvat ...

29 maart 1935
De Reformatie
K. S.
2335 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Ds P. ten Have. „Lezen en Verstaan". Handleiding voor het bijbelsch onderricht op catechisatiën en inrichtingen van onderwijs. Deel Hl. Oude Testament. Eerste helft tot den ondergang van Israël. Neerbosch' Boekhandel en Uitgeverij. 1934. ...

29 maart 1935
De Reformatie
K. S.
325 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

De Reformatie in de Classis Neder-Veluwe 1592'1620. II. Vergaderingen. Nadat dan de eerste classicale vergadering op last van de Overheid tegen 4 Juli 1592 was uitgeschreven, zien wij meteen daarna de Classis op gezette tijden bijeen ...

29 maart 1935
De Reformatie
G. VAN DER ZEE
953 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Repliek V. Veroordeelde Christologie. V.Uit ons artikel van verleden week volgt, dat wel terege Prof. W.'s opvatting met die van Ap. vergeleken an worden, Ja, wij handhaven — en laten we er bij eggen, dat Prof. W.'s „weerleggi ...

29 maart 1935
De Reformatie
H. S.
J. W.
3126 woorden
HERKELIJKLEVEN

HERKELIJKLEVEN

Pluriformiteit der kerk en epigonisme (n. reeks). XVIII- Ten aanzien van het fundeeren van de pluriformiteitsleer op den anders ook bij Bavinck steeds gezochten schriftuurlijken grondslag, ziet men voorts Bavinck al even zwak als Kuyper. Ook hij kiest positie, niet ...

29 maart 1935
De Reformatie
K. S.
2658 woorden
CORRESPONDENTIE

CORRESPONDENTIE

Herinnermg. M 4 Aiparil a.s. wordt igedisponeerd over iiet aibonnement* geld voor den. termijn 1 April—80 September 1935 (i ƒ2.50 + 15 ets incassokosten). In verband hiermed verzoeken wij onzen aibonné's, die er de vooilkeur aa geven het bedrag te remitteeren, dit ...

29 maart 1935
De Reformatie
DE UITGEVERS
139 woorden
van 2