GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
1936-07-03
De Reformatie
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het recht van den oorlog. V. Men kan — bij den tegenwoördigen stand van !t debat over ons onderwerp — niet zonder een word van nadere verklaring zoomaar overgaan tan de behandeling van Romeinen 13 tot de bespreking der bergrede. ...

De Reformatie
R. S.
2832 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„De Heraut” inzake doop en „pluriformiteit der kerk”. VI. Heeds hebben we een en ander opgemerkt over de «ereformeerde belijdenissctiriften en over Calvijn. IVe zullen over belde nog een en ander hebben op ie merken.Allereerst ...

De Reformatie
K. S.
2398 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Zelfonderzoek. Te Kampen hebben op de jaarvergadering der Reunisten van F.Q.I. de heeren Ds D. v. Dijk en Ds Th. DeUeman een zeer vriendschappelijk dispuut gehouden over de vraag van aard en plaats en onderstellingen van bet door beiden natuurlijk aanvaard en noodz ...

De Reformatie
K. S.
1694 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Calvinistische Litteratuurbeschouwing. II. In dit en ©en volgend artilcel willen we eenk gedichten bestudeeren volgens eerder gmoem^j gezichtspunten. Pögenid bet Woord van God, waarvan geen appèl mogelijk is, de centrale plaats fe ge ...

De Reformatie
D.
1596 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

De Synode der Chr. Geref. Kerk In N. A. I. Elke twee jaar vergadert de bovengenoemde Synode. In de evene jaren. Dat is sedert 1880 het gebruik geweest, met slechts ééne uitzondering. Dat was in de dagen van agitatie in het westen, va ...

De Reformatie
HENRY BEETS.
1335 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Kampen, 29 Juni 1036Hooggeachte Redactie, Op verzoek schreef ik voor het Gereforttieerd Kerklid blad voor Drente en Overijsel" een korte recensie van boekje van Dr C. N. Impeta: „Zelfonderzoek Noodzatólijk!" Woord Vooraf van Dr A. G. Honig, Kampen 19*Een van uw medewerkers he ...

De Reformatie
REDACTIE.
D. v. D.
1282 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Licht en Luchter. „Licht en Luchter". — Uitgave van den Bond van Meisjes-Vereenigingen op Geref. Grondslag in Nederland. (124 blz.).Het is wel een heel bijzonder werkje, hetwelk de Meisjesbond nu heeft uitgegeven. Wij doelen hiermede nu eens niet op de wijze ...

De Reformatie
A. S.
1152 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Kathegeten en katecheten. De farizeërs waren gesteld op mooie titels: rabbi, rabbi. Ze wilden „meesier" heeten; Strack-Billerbeck vertaalt het grieksche woord „k a t h ê g ê t ê s" of k a l h e g e e t door „Führer"; waarbij we ons wel niet moeten laten verleiden l ...

De Reformatie
K. S.
1132 woorden
Acta van de Classis Neder-Veluwe

Acta van de Classis Neder-Veluwe

1592-1620. Transscriptie van G. van der Zee, Herv. Pred. VII. Ouderlingen en predikanten zijn verplicht de vergaderingen bij te wonen. De stukken moeten in orde zijn. De predikant van Heerde tot afzett ...

De Reformatie
JOHANNES ZUITTERIUS
JOHANNES CAESARIUS
TIMANNUS ALBERTI
992 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Beroepen te: Zevenhuizen (Gr.): J. Dijlj te Sellingen.Aangenomen naar: Abcoude: Cand. J. C. Jonlters te Rotterdam-Zuid. Afscheid van: Uithuizen: C. J. Bos. Telcst: Psalm 90:16 en 17. Uithuizermeeden: J. Lugtigheid. Tekst: Openb. 22:12 e ...

De Reformatie
Dr G. KEIZER
A. SCHWEITZER
P. C. DE BRUIJN
E. I. F. NAWIJN
872 woorden
van 2