GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
1937-03-26
De Reformatie
Correspondentie van de Administratie

Correspondentie van de Administratie

Herinnering. 8 April geven wij de kwitanties af voor het abom mentsgeld over den termijn 1 April—30 September « (ad f2, 50 + 15 ets incassokosten). In verband hiermei verzoeken wij onzen abonné's, die, teneinde deze cassokosten te vermijden, er de voorkeur aan geve ...

De Reformatie
DE UITGEVER
157 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN.Tweetal te: Uithuizermeeden: F. J. Scholten te Onstwedde en W. Scheele te Hoogersmilde.Drietal te: Beetsterzwaag: Cand. J. C. Everaars, hulppred. te Sloten (Fr.), Cand. H. van Minnen, hulppred. te Noordwolde (Fr.) en Cand. A. Vellema, hulppred. te ...

De Reformatie
350 woorden
Wie heeft vóór

Wie heeft vóór

Wie heeft vóór 1 April het grootste aantal nieuwe abonné's aangebracht? Het antwoord komt in 't volgende nummer!En de gelukkige ontvangt de Drie deelen Prof. Dr K. Schilder „Christus in Zijn lijden", ...

De Reformatie
34 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„Wat driift Prof. Hepp? "Onder dit opsctirift schrijft Ds IJ. K. Vellenga in „Geref. Kbl. Drente en Overijsel": In „De Reformatie" gewaagde Ds C. Veenhof van een „zweepslag in de richting van ongenoemden", dit naar aanleiding van Prof. Hepps tweede brochure, het woord blijkt bij dez ...

De Reformatie
K. S.
3288 woorden
„Actuele wagen in de Geref. Kerken"

„Actuele wagen in de Geref. Kerken"

is de uitgave, waarmee wij zoveel succes hebben I Het bleek foor hen, die goed op de hoogte willen blijven, een ware uitkomstlDoet wat velen vóór U deden, Neem ook een abonnement voor 1 Z.SO per kwartaal. Verschijnt twee maal per maand.Proefnummer op aanvraag gratis.Bu ...

De Reformatie
56 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

De kweekellng met akte. Ons volk heeft altijd veel aandaclit gegeven aan zijn onderwijs. Dat heeft in het middelpunt gestaan van de politieke actie en is daardoor geworden een belang, waar ieder voor voelde, waaiieder voor op kwam, afgedadit nog van de onistandighe ...

De Reformatie
G. MEIMA.
771 woorden
MUZIKALE KRONIEK

MUZIKALE KRONIEK

Het Boek der Psalmen. VI. Ook moet protest aangeteekend worden, tegen wat er al zooveel maal, en nu ook weder door Ds H., zonder blikken of blozen gezegd wordt over onzen Protestantschen Kerkzang, als zou „het zingen in de Protestant ...

De Reformatie
J. Z.
1432 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Eisch van Gods Woord? Opmerkingen naar aanleiding van Prof. Dr A. Hl. Brouwer, De Kerkorganisatie der eerste eeuw en wij. (II.) In een besprelüng van Prof. B' r O' u w e r s geschrift over de kerkorganisatie dter eerste eeuw heeft Dl- Wi. H. v. d'. Pol in het „Alg. ...

De Reformatie
R. S.
2079 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Een droom. Eens stopte de trein mijns levens vóór ik mijn bestemming bereikt had. De machinist verklaarde, dat mist de oorzaak was van deze stagnatie. Aan een schim met een baanwachtcrspet vroeg ik, waar ik zoo onbedoeld terecht was gekomeai'. Hij deelde mij mede, ...

De Reformatie
N. B.
799 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Paaschfeest. De Opstanding van Jezus Christus uit ide dooiden is eenerzijds vol felle schittering. Hemelsch licht flitst omlaag, de schoot der aarde schokt, bliksemende engelengestalten verschijnen bij het graf; — de Opstanding vangt aan in ontzagwekkende majesteit ...

De Reformatie
v. A.
705 woorden
van 2