GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
1937-03-26
De Reformatie
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Een droom. Eens stopte de trein mijns levens vóór ik mijn bestemming bereikt had. De machinist verklaarde, dat mist de oorzaak was van deze stagnatie. Aan een schim met een baanwachtcrspet vroeg ik, waar ik zoo onbedoeld terecht was gekomeai'. Hij deelde mij mede, ...

De Reformatie
N. B.
799 woorden
EPILOOG

EPILOOG

God is een Vuur voor wie in Adam vielen. Hij lost bij 't hoogste tij hun levenskielen Aan laaie rêe — verlaat de doode zielen.Ach, mènschenkind, schouw heden aard' en zon Met kreunend' aandacht; luister naar de bron Uws bleeds, die zich aan d' eersten man ontspon.Weet dit: de zondek ...

De Reformatie
JAN DE MARE.
164 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

De kweekellng met akte. Ons volk heeft altijd veel aandaclit gegeven aan zijn onderwijs. Dat heeft in het middelpunt gestaan van de politieke actie en is daardoor geworden een belang, waar ieder voor voelde, waaiieder voor op kwam, afgedadit nog van de onistandighe ...

De Reformatie
G. MEIMA.
771 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

„De Paaschbeving". 't Is weer Paschen. Het feest van de verrijzenis van onzen Heere Jezus Christus. En de gemeeiito des Heeren verblijdt zich over haar Hoofd. Zij zal zich vóór alles willen bezinnen op de heerlijkheid, die haar Heer en Koning heeft verkregen. Pasch ...

De Reformatie
D. K. W.
2037 woorden
Correspondentie van de Administratie

Correspondentie van de Administratie

Herinnering. 8 April geven wij de kwitanties af voor het abom mentsgeld over den termijn 1 April—30 September « (ad f2, 50 + 15 ets incassokosten). In verband hiermei verzoeken wij onzen abonné's, die, teneinde deze cassokosten te vermijden, er de voorkeur aan geve ...

De Reformatie
DE UITGEVER
157 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„Wat driift Prof. Hepp? "Onder dit opsctirift schrijft Ds IJ. K. Vellenga in „Geref. Kbl. Drente en Overijsel": In „De Reformatie" gewaagde Ds C. Veenhof van een „zweepslag in de richting van ongenoemden", dit naar aanleiding van Prof. Hepps tweede brochure, het woord blijkt bij dez ...

De Reformatie
K. S.
3288 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN.Tweetal te: Uithuizermeeden: F. J. Scholten te Onstwedde en W. Scheele te Hoogersmilde.Drietal te: Beetsterzwaag: Cand. J. C. Everaars, hulppred. te Sloten (Fr.), Cand. H. van Minnen, hulppred. te Noordwolde (Fr.) en Cand. A. Vellema, hulppred. te ...

De Reformatie
350 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Paaschfeest. De Opstanding van Jezus Christus uit ide dooiden is eenerzijds vol felle schittering. Hemelsch licht flitst omlaag, de schoot der aarde schokt, bliksemende engelengestalten verschijnen bij het graf; — de Opstanding vangt aan in ontzagwekkende majesteit ...

De Reformatie
v. A.
705 woorden
„Actuele wagen in de Geref. Kerken"

„Actuele wagen in de Geref. Kerken"

is de uitgave, waarmee wij zoveel succes hebben I Het bleek foor hen, die goed op de hoogte willen blijven, een ware uitkomstlDoet wat velen vóór U deden, Neem ook een abonnement voor 1 Z.SO per kwartaal. Verschijnt twee maal per maand.Proefnummer op aanvraag gratis.Bu ...

De Reformatie
56 woorden
Wie heeft vóór

Wie heeft vóór

Wie heeft vóór 1 April het grootste aantal nieuwe abonné's aangebracht? Het antwoord komt in 't volgende nummer!En de gelukkige ontvangt de Drie deelen Prof. Dr K. Schilder „Christus in Zijn lijden", ...

De Reformatie
34 woorden
van 2