GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
1938-06-24
De Reformatie
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Geloof en Openbaring. I. In de „Nieuwe Rotterdamsche Courant" van Vrijdag 11 Februari kunnen we aan het einde van een recensie over het tweede deel van bovengenoemd boek lezen: „In vele opzichten", heeft de schrijver in deel I gezegd ...

24 juni 1938
De Reformatie
M. Vr.
2102 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Onder de sper-lamp!JuisL toen ilc mijn schreden wilde voorlzeUen op het doomige pad van de haast... gulpte de sperlamp haar rooden hchtstroom voor mijn voeten. Zoo'n lampslraal (zetter, denk om de p!) betracht een vlekkelooze neutraüleit. Een auto remi zich knarsend tot stilstand en een ha ...

24 juni 1938
De Reformatie
N. B.
637 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Hebt U er al aan gedacht, dat voor het aanbrengen van een nieuwe abonnee U een premie kunt kiezen uit een uitgebreide boekenlijst ? De smaadheid van Christus. (Eén barer vormen.) Wanneer Gamaliels advies in den Joodschen Raad ...

24 juni 1938
De Reformatie
R. S.
1033 woorden
We zijn er nog lang niet! (IV.)

We zijn er nog lang niet! (IV.)

Natuurlijk kon hierbij (bij de vernieuwde studie der Gereformeerde Theologie) verschil van studieresultaat niet uitblijven.De Gereformeerde Theologie was reeds bij haar opkomst aan eenvormigheid gespeend. De verschillende tonen, die sij aansloeg, werden op ongelijke wijze in het akkoord ge ...

24 juni 1938
De Reformatie
Dr A. KUYPER
239 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

Ds J. D. WIELENGA.tTot ons groot leedwezen ontvingen wij bericlit van het overlijden van onzen medewerker Ds J. D. Wielenga te Franeker. Het bericht kwam te laat voor een korl woord van herinnering in deze rubriek. Volgende week hopen we iets naders op te merken in verband met dit door ons ...

24 juni 1938
De Reformatie
K. S.
54 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Nogmaals: Openbaringshistorie en prediking. Ds J. Overduhi vraagt nög eens het woord. Al vinden we de discussie onvruchtbaar, we willen hem toch nog wel eens het woord geven. Hier is inzender: Hooggeachte Professor Schilder, Mag ik nog eenmaal gebruik ...

24 juni 1938
De Reformatie
J. OVERDUIN.
K. S.
M. VREUGDENHIL.
H. M.
5863 woorden
MUZIKALE KRONIEK

MUZIKALE KRONIEK

Oe uitvoering van Bachs Hohe Messe door de Naderlandscbe Bachvereeniging te Naarden. Eerst een tiental jaren nadat Bachs Matthaus- Passion in Duitschland weer was ontdekt, kwam de Hohe Messe ook weer te ^voorschijn en werd door Schelble te Frankfort, door Rungenhag ...

24 juni 1938
De Reformatie
D. STROO.
652 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Geen partijdige Nationale feestviering! Allerwegen worden voorbereidsels gemaakt voor de nationale feestviering bij het 40-jarig Regeei-ingsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.Dan zullen ook onze scholen dat feit gedenken en dan zullen onze kinde ...

24 juni 1938
De Reformatie
A. JANSE.
1011 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Tweetal te: Meerkerk: Cand. J. Th. Meesters te Zeist en Cand. P. Rullmann, hulppred. te Utrecht.Beroepen te: Meerkerk: Cand. P. Rulhnanii, hulppred. te Utrecht. Soerabaia (vac. P. Veenhuizen): J. Plomp te Grijpskerke. Stiens: Cand. D. J ...

24 juni 1938
De Reformatie
Dr G. K. Schoep.
1323 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Dr A. Kuyper Sr over de bevoegdheid der meerdere vergaderingen. IV. In zijn kerkrechtelijke beschouwingen knoopte Dr Kuyper zeer bewust aan bij de leer der Vadteren. Hij is er altijd , op uit aan te toonen, dat wat hij en alle Gerefo ...

24 juni 1938
De Reformatie
C. V.
2342 woorden
van 2