GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
1938-09-02
De Reformatie
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Woorden van Groen. (Bij het regeeringsjubileum van Koningin Wilheimina.) „Vanwaar de opgetogenlieid dezer dagen... is die hulde gebragl aan het hoofd eener uitvoerende magt, aan een Koning of Constitutionelen Koning in 't algemeen? A ...

2 september 1938
De Reformatie
K. S.
1167 woorden
Wat gaan wij doen op leeftijd?

Wat gaan wij doen op leeftijd?

II. Onze opwekking om de gedwongen rust van den arbeid om te zetten in nieuwe productiviteit zou niet volledig zijn, indien daarbij niet werd geantwoord op allerlei bezwaren.In de eerste plaats is er het bezwaar van het phlegma, waardoor ons volk zich kenmer ...

2 september 1938
De Reformatie
L.
862 woorden
1898 - Hef wondere Verbond. - 1938,

1898 - Hef wondere Verbond. - 1938,

Wat zinverrukkend feestgedruisch Doorschettert Hollands Tuin en Huis- En noodt tot gaaf jolijt En ongerepte vroolijkheid Getooiden allerweeg' Van vreugdevolle singelwal tot kriele keerweersteeg ? Hoe danst het hart van Hollands guit In glorie zijn gedenkklank uit Bij schalke oranjezon. En ...

2 september 1938
De Reformatie
JAN DE MARÉ.
423 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Bij de gratie Gods.) „Door Gods genade Vorst van Nassau", lees ik onder oude Oranje-portretten. In dit onderschrift wordt ons de sleutel gegeven op de geschiedenis van Vorstenhuis en Vaderland. Do Dillenburgsche Nassau's waren vorsten van goeden faam, maar van kleh ...

2 september 1938
De Reformatie
N. B.
738 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Beroepen te: Anna Paulownapolder: Cand. Jac. van Nieuwkoop te Rijnstmrg.Bedankt voor: Kontens: Cand. Jac. van Nieuwkoop te Rijnstmrg.Afscheid van: Wezep: N. G. Kerssies. Tekst: Hand. 20:32.Candidaten t ...

2 september 1938
De Reformatie
371 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

De laatste dagen van een eiland. K. Norel: Aan dood water. — G. F. Caltenbach, Nijkerk.H-et grO'Ote werk 'der indijldng, waard'ooi- het kleine Nederland de 'O'Ogen der geheele wereld op zich richt, heeft een goeden besdhrijver gevonden in Norel.Behalv ...

2 september 1938
De Reformatie
H. S.
1110 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Hoog van moed. (Bij het regeeringsjubileum der Koningin.) Nu in deze dagen het Nederlandsche volk in gedachten teruggaat naar het oogenblik, toen een jonge vrouw van achttien jaai- de kroon aanvaardde, wil het christelijk gedeelte de ...

2 september 1938
De Reformatie
K. S.
2113 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Scherpe „polemiek". Prof. Grosheide schrijft in „N.-H. Kbl." iets over de vraag, waarom dit blad gezwegen, heeft over wat (blijkbaar) te Drachten geschied is. Hij geeft vier redenen aan; hier is de vierde: In de vierde plaats, omdat de meeningsverschillen, d ...

2 september 1938
De Reformatie
K. S.
1447 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Geloof en Verbeelding. III. Nog een ander terrein waarop de fantasie de zonde dient en het geloof een zwaren strijd heeft te strijden, is het dobbelen. Men behoeft daartoe niet altijd dobbelsteenen of kaarten in de hand te nemen, wan ...

2 september 1938
De Reformatie
L.
1309 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Nihilisme". Prof. Hepp heeft een gruwelijke ontdekking gedaan. Hij is een verschrikkelijk monster op het spoor gekomen. Een monster levend nog wel op het gereformeerde erft Reeds eerder had hij de sporen ervan ontdekt, de lucht ervan geroken. Nu evenwel is het ond ...

2 september 1938
De Reformatie
C. V.
K. S.
7307 woorden